Novinky

2019

Zpravodaj Ministerstva financí vydávaný v roce 2019.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020, Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2020, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020, Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2019, 48. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2019–2022), Otázky - účetní metody a postupy, Otázky - schvalování účetních závěrek, Otázky – Pomocný analytický přehled, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. až 3. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2019, Vyhláška č. 5/2014 Sb., Vyhláška č. 344/2019 Sb., Vyhláška č. 343/2019 Sb., Vyhláška č. 323/2002 Sb., Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, Finanční zpravodaj číslo 8/2019, Cenový věstník 16/2019, Cenový věstník 17/2019, Evropské právní předpisy související s projektem Unie kapitálových trhů publikovány v Úředním věstníku Evropské unie a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k energetickému zdanění či praní špinavých peněz, Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 5. prosince 2019 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 11/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - listopad 2019, Fiskální výhled ČR - listopad 2019, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, MF schválilo investici do rozšíření Terminálu 2 na Letišti Václava Havla Praha, Hospodaření systému důchodového pojištění, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2019, Cenový věstník 15/2019, Cenový věstník 14/2019, Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020, Návrh zákona o digitální dani míří do Sněmovny, Vyšší ochrana před závislostmi a méně daňových výjimek. Poslanci schválili daňový balíček, Účtenkovka se mění. Vzroste počet výher i šance na výhru, Finanční zpravodaj číslo 7/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN schválila opatření umožňující České republice používat plošný reverse charge mechanismus, Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 8. listopadu 2019, Na Ministerstvu financí proběhlo zasedání konstituence EBRD a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022, Ratingová agentura Moody’s zvýšila ratingové hodnocení České republiky, Predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020, Výsledky a plány 2019 - Ministerstvo financí, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2019, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2019), Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2019, Cenový věstník 13/2019, Výsledky čtvrtého úpisu Dluhopisu Republiky, Účtenkovku si během dvou let provozu vyzkoušel milion soutěžících a další témata.
 • EU a zahraničí: Špičky oboru mezinárodních investičních arbitráží se opět sešly v Praze, Rada ECOFIN jednala o opatřeních proti praní špinavých peněz, Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 10. října 2019, Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 8-9/2019, Finanční a ekonomické informace 10/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ratingová agentura JCR potvrdila ratingové hodnocení České republiky, Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2019, Vyhláška č. 219/2019 Sb., Cenový věstník 12/2019, Informace o publikaci překladu zákona o investičních společnostech a fondech do anglického jazyka, Začíná páté upisovací období Dluhopisu Republiky, Veřejná konzultace k Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP), Parlament schválil start další fáze EET či možnost zvláštního režimu pro nejmenší podnikatele a další témata.
 • EU a zahraničí: Do českého zdravotnictví míří 420 milionů korun z Fondů EHP, Neformální ECOFIN: Finové otevřeli debatu o energetických daních, Výroční zpráva OLAF za rok 2018 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: MF potřetí v historii otevřelo své brány veřejnosti, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Pro snazší život podnikatelů. MPO a MF představují živnostenský balíček, který má ulevit od nadměrné byrokracie, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Hospodaření systému důchodového pojištění, Odpovědnost za přestupky – časová působnost, Videonápověda k postupu při doplňování údajů do interaktivního vzoru pro denní herní výkaznictví a denní herní zápis, Otázky - účetní metody a postupy, Pracovní skupina „Transfery“, Cenový věstník 11/2019, Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, Veřejná konzultace - Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019-2023 a další témata.
 • EU a zahraničí: Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování publikovány v Úředním věstníku Evropské unie, Sekundární předpisy EU, Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 7/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vysoký rating České republiky opět potvrdila agentura S&P Global Ratings, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2019, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2019), Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí, Metodický pokyn k obsahu denního herního výkaznictví a denního herního zápisu, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2019, Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2018, Finanční zpravodaj číslo 6/2019, Dokumenty ke stažení pro účastníky III. pilíře, Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k rozpočtu EU a evropskému semestru, Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 9. července 2019, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2018 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 6/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Příprava státního rozpočtu na rok 2020: Prioritou je školství, růst životní úrovně a investic, Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi, Občané objednali Dluhopisy Republiky za více než 9 miliard - MF jim nabídne nový typ dluhopisu, Ministerstvo financí varuje před využíváním služby DCC, Klientský přístup a snazší orientace v daních - Spuštění on-line finančního úřadu se blíží, Cenový věstník 09/2019, Cenový věstník 08/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Na podporu státní správy půjde z fondů EHP a Norska téměř 150 milionů korun, Rada ECOFIN jednala o prohlubování Hospodářské a měnové unie, rozpočtovém dohledu i daňových otázkách a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Účetní konsolidace státu – Konsolidační manuál, 47. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2019–2022), Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu, Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda, Oznámení o spuštění pilotního provozu produkčního (ostrého) prostředí pro poskytování automatizovaného výstupu, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. čtvrtletí, Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2019, Finanční zpravodaj číslo 4/2019, Cenový věstník 07/2019 , Veřejná konzultace - Novela zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR) a další témata.
 • EU a zahraničí: Postupy pro refundace platné od 2. čtvrtletí 2019, Pokyny pro refundaci ve 2. čtvrtletí 2019, Ministři financí na Radě ECOFIN jednali o spotřebních daních a o zdanění digitální ekonomiky, Ministerstvo financí zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu mise MMF v ČR a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2019, Finanční a ekonomické informace 5/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Veřejné finance zůstávají v dobré kondici, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2020 až 2022, Konvergenční program České republiky (duben 2019), Makroekonomická predikce - duben 2019, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů (Corporate bond scorecard), Prezentace – Seminář k programovému financování, duben 2019, Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi, Spuštění databázových kontrol na veřejném testovacím prostředí (Playground), Příručka pro odběratele z rámcových dohod na automobily na běžný pohon pro 10 resortů v rámci centrálního nákupu státu, Finanční zpravodaj číslo 3/2019, Cenový věstník 06/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Neformální ECOFIN otevřel otázku financování rozpočtu EU, Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky, Prezentace z workshopu k reportingové vyhlášce (11.3.2019), Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda, Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem, Vyhláška č. 26/2019 Sb., Vyhláška č. 288/2018 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 – 2020, Cenový věstník 05/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k daňovým otázkám, Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III, Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Fitch potvrdil výborné ratingové hodnocení České republiky, Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2018, Workshopy k reportingové vyhlášce (vyhláška č. 10/2019 Sb.), Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2018, Cenový věstník 03/2019, Cenový věstník 04/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k daňovým otázkám a rozpočtu EU, Rozhodnutí generálního tajemníka Rady EU č. 54/18 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 1/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ratingová agentura Standard & Poor’s potvrdila vysoký rating České republiky, Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2018, Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2019, Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2018, Bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017, Finanční zpravodaj číslo 1/2019, Finanční zpravodaj číslo 2/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k Hospodářské a měnové unii, Evropskému semestru, dohledu nad finančním trhem EU a novému programu InvestEU a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 12/2018 a jiné.