Novinky

Zpravodaj MF

Dokumentační a informační Zpravodaj Ministerstva financí.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. pololetí 2020, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2020), Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2020, Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2019, Aktualizované překlady zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o dluhopisech do anglického jazyka, Cenový věstník 10/2020, Cenový věstník 11/2020, Cenový věstník 12/2020, Česká republika prodala nový 7letý státní eurodluhopis za záporný výnos, Výsledky sedmého úpisu Dluhopisu Republiky, Evropská komise uveřejnila legislativní návrhy reagující na důsledky pandemie COVID-19 a legislativní návrhy týkající se benchmarků, Zahájení MPŘ a veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů a další témata.
 • EU a zahraničí: Česká republika získala v prvním pololetí 2020 z rozpočtu EU o 50,1 mld. Kč více, než zaplatila, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2020, Rada Ecofin: Německo představilo priority svého předsednictví. Ministři financí diskutovali o evropském plánu obnovy a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 6/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 – aktualizace na 2. pololetí, Hospodaření systému důchodového pojištění, Otázky - účetní metody a postupy, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2020, Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě, Finanční zpravodaj číslo 9/2020, Finanční zpravodaj číslo 10/2020, Cenový věstník 09/2020, Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, Začíná osmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, ve kterém zároveň dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu, Národní registr projektů finančního vzdělávání, Měření finanční gramotnosti 2020 a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministři financí EU diskutovali o 750 miliardovém balíčku obnovy, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2019, Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Vláda schválila výdajové rámce na léta 2021–2023, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2021 až 2023, Konvergenční program České republiky (duben 2020), 49. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023), Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Otázky - účetní metody a postupy, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2020, Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka, Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, Finanční zpravodaj číslo 8/2020, Cenový věstník 08/2020, Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán, Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR schválila evropský program půjček za 100 mld. EUR, pomůže zaplatit kurzarbeit, Ministři financí diskutovali hospodářská opatření reagující na pandemii COVID-19, Euroskupina diskutovala hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19, Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Makroekonomická predikce - duben 2020, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Čtvrtletní aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2020), Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu publikován ve Sbírce zákonů, Finanční zpravodaj číslo 7/2020, Cenový věstník 06/2020, Cenový věstník 07/2020, Výsledky šestého úpisu Dluhopisu Republiky, Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu, Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků a další témata.
 • EU a zahraničí: Plán Twinningových projektů na rok 2020 financovaných v rámci sousedské politiky (ENI), Plán pilotních Twinningových projektů na rok 2020 financovaných ve spolupráci s DG DEVco, Plán Twinningových projektů na rok 2020 financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA), Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III, Ministři financí diskutovali hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19, Neformální videokonference ministrů financí EU dne 16. 4. 2020, Národní strategie ochrany a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 3/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Hospodaření systému důchodového pojištění, Metodická pomůcka k účtování některých zásob, Saldo státního rozpočtu za leden až únor 2020 dosáhlo -27,4 mld. Kč, Finanční zpravodaj číslo 4/2020, Finanční zpravodaj číslo 5/2020, Finanční zpravodaj číslo 6/2020, Cenový věstník 04/2020, Cenový věstník 05/2020, Začíná sedmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Česká asociace business angels zahájila svou činnost a další témata.
 • EU a zahraničí: Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III, Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní dluh klesá v poměru k HDP už šestý rok po sobě, EET míří do finále. Projekt má stabilní většinovou podporu veřejnosti, Elektronická evidence tržeb - Průvodce pro podnikatele, Ministerstvo zveřejňuje novou sadu Komunikačních parametrů pro Playground pro poskytování automatizovaného výstupu (reporting), Cenový věstník 03/2020 a 02/2020, Veřejná konzultace - Inovace na finančním trhu, Poslanci schválili novelu zákona přinášející online finanční úřad a další témata.
 • EU a zahraničí: Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2019, Rada Ecofin: ČR apelovala na vymahatelnost pravidel udržitelnosti veřejných financí a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Fitch potrdila rating ČR na stupni AA-, ACRA Europe jej zlepšila z AA- na AA, Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019 je o 11,5 mld. lepší než očekávání, Informační leták veřejného ochránce práv - Sdílená ekonomika - Ubytovací služby, Zákon č. 355/2019 Sb., Vyhlášky pro rok 2020 – pro účetnictví státu, Finanční zpravodaj číslo 1/2020, Finanční zpravodaj číslo 2/2020, Finanční zpravodaj číslo 3/2020, Cenový věstník 01/2020, Výsledky pátého úpisu Dluhopisu Republiky, Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů 2.0 (Corporate bond scorecard 2.0), Veřejná konzultace k možnostem národní úpravy v nových předpisech Evropské unie upravujících kapitálový trh, Ministerstvo financí chce finančně vzdělávat i dospělé, spouští registr projektů a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN: debata o globálním zdanění digitální ekonomiky pokračuje, Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 21. ledna 2020, Veřejné konzultace Evropské komise ke kybernetické bezpečnosti a kryptoaktivům a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 12/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020, Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2020, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020, Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2019, 48. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2019–2022), Otázky - účetní metody a postupy, Otázky - schvalování účetních závěrek, Otázky – Pomocný analytický přehled, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. až 3. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2019, Vyhláška č. 5/2014 Sb., Vyhláška č. 344/2019 Sb., Vyhláška č. 343/2019 Sb., Vyhláška č. 323/2002 Sb., Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, Finanční zpravodaj číslo 8/2019, Cenový věstník 16/2019, Cenový věstník 17/2019, Evropské právní předpisy související s projektem Unie kapitálových trhů publikovány v Úředním věstníku Evropské unie a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k energetickému zdanění či praní špinavých peněz, Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 5. prosince 2019 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 11/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - listopad 2019, Fiskální výhled ČR - listopad 2019, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, MF schválilo investici do rozšíření Terminálu 2 na Letišti Václava Havla Praha, Hospodaření systému důchodového pojištění, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2019, Cenový věstník 15/2019, Cenový věstník 14/2019, Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020, Návrh zákona o digitální dani míří do Sněmovny, Vyšší ochrana před závislostmi a méně daňových výjimek. Poslanci schválili daňový balíček, Účtenkovka se mění. Vzroste počet výher i šance na výhru, Finanční zpravodaj číslo 7/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN schválila opatření umožňující České republice používat plošný reverse charge mechanismus, Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 8. listopadu 2019, Na Ministerstvu financí proběhlo zasedání konstituence EBRD a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022, Ratingová agentura Moody’s zvýšila ratingové hodnocení České republiky, Predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020, Výsledky a plány 2019 - Ministerstvo financí, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2019, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2019), Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2019, Cenový věstník 13/2019, Výsledky čtvrtého úpisu Dluhopisu Republiky, Účtenkovku si během dvou let provozu vyzkoušel milion soutěžících a další témata.
 • EU a zahraničí: Špičky oboru mezinárodních investičních arbitráží se opět sešly v Praze, Rada ECOFIN jednala o opatřeních proti praní špinavých peněz, Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 10. října 2019, Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 8-9/2019, Finanční a ekonomické informace 10/2019 a jiné.