Novinky

Zpravodaj MF

Dokumentační a informační Zpravodaj připravovaný oddělením Vnějších vztahů a komunikace Ministerstva financí.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 03/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Prezentace – Seminář k programovému financování, březen/duben 2018, Stanovisko k povinnosti provozovatele herny a kasina dle § 71 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, Cenový věstník 03/2018, Podprogram 29821300 - Vyhodnocení V. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213 a další témata.
 • EU a zahraničí: Odborníci z EBRD hovořili se zástupci firem o investičních příležitostech v ICT sektoru a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Virtuální prohlídka MF, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 02/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní dluh v poměru k HDP již čtvrtým rokem setrvale klesá, Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů, Finanční zpravodaj číslo 2-3/2018, Cenový věstník 02/2018, Vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti a zákon o platebním styku, 31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“, Novinky v Účtenkovce od 1. března a další témata.
 • EU a zahraničí: ECOFIN jednal o udržitelném financování, rozpočtu EU a zadávání veřejných zakázek a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 01/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - leden 2018, Česká republika získala v roce 2017 z rozpočtu EU o 55,4 mld. Kč více, než zaplatila, Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD, Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2017, Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2018, Zákony, Vyhlášky, Finanční zpravodaj číslo 1/2018, Cenový věstník 01/2018, Zprávy MF - číslo 1/2018, EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn, Dotace ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa) - výzva, Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - výzvy a další témata.
 • EU a zahraničí: Alena Schillerová jednala v Bruselu o reformě DPH v EU, Konzultace k nařízení (EU) o prospektu a k dalším souvisejícím otázkám a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Letiště Václava Havla má nová bezpečnostní opatření a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018, Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2018, Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura, Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2017, Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018, Otázky a odpovědi - Externí audit, Otázky a odpovědi - Přezkoumávání hospodaření, Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu, Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku, Oceňovací předpisy 2018 a další témata.
 • EU a zahraničí: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2017 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vyhláška č. 401/2017 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018, Makroekonomická predikce - listopad 2017, Fiskální výhled ČR - listopad 2017, Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020, Stanovisko odboru 34 k označení kasina, Finanční zpravodaj číslo 8/2017, Cenový věstník 11-13/2017, Zprávy MF - číslo 7/2017, Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH jsou zakotveny v zákoně a další témata.
 • EU a zahraničí: Rozpočet EU na rok 2018 schválen, ČR zůstává čistým příjemcem, Český ministr poprvé na jednání Euroskupiny a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí uspělo v soutěži Otevřeno x Zavřeno, Státní dluh je nejnižší od roku 2011, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2017, Stanovisko k procesu přizpůsobení technických zařízení, totalizátorových sázek, kursových a dostihových sázek a živých her povolených podle loterního zákona, povinnostem upraveným v zákoně o hazardních hrách, Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb), Cenový věstník 10/2017 a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 10. října 2017 v Lucemburku a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 10/2017 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Výzva č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, Podrobný přehled o hospodaření měst sdíleně, pro každého a zdarma, PAP – Otázky a odpovědi, Finanční zpravodaj číslo 7/2017, Cenový věstník 09/2017, Metodická doporučení - poplatky, Zprávy MF - číslo 5/2017, Účtenkovka startuje již 1. října a další témata.
 • EU a zahraničí: Norské fondy: na spravedlivější soudnictví a rozvoj vězeňství šlo přes 115 milionů korun, Nové období EHP a Norských fondů startuje, ČR podepsala Memoranda o porozumění a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 8/2017 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vyhláška č. 276/2017 Sb. - o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018, Stanovisko odboru 34 a odboru 32 k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním, Zákon implementující směrnici MiFID II vyhlášen ve Sbírce zákonů (Zákon č. 204/2017 Sb.), Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů, Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem    a další témata.
 • EU a zahraničí: Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2017 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Obezřetná fiskální politika a nízká míra zadlužení znamenají potvrzení nadprůměrného ratingového hodnocení, Ekonomika letos podle odhadů poroste o 3,1 % - Makroekonomická predikce - červenec 2017, Příjmy z řízení likvidity a prodeje dluhopisů se opět zvýšily, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2017), Stanovisko odboru 34 k nejvyšší hodinové prohře dle ustanovení § 53 zákona o hazardních hrách, Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění, Formuláře k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty k 31.12.2017, Cenový věstník 07/2017, Standard finanční gramotnosti a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR obdržela v 1. pololetí z EU o 16,7 miliardy více než odvedla, Ministr Pilný jednal v Bruselu o reverse charge a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 6/2017 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Moody’s: Obezřetná fiskální politika a nízké zadlužení podporují důvěryhodnost České republiky, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 – aktualizace na 2. pololetí, Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky, Doporučení spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. a č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Cenová regulace a kontrola, Odůvodnění k navrhované směrnici k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, Finanční zpravodaj číslo 6/2017, Cenový věstník 06/2017, Státní rozpočet v kostce - 2017, Vyšší slevy na děti, jednodušší a přehlednější daně a méně daňových úniků. Daňový balíček bude účinný od 1. července a další témata.
 • EU a zahraničí: Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+, Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF,  a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.