Novinky

Zpravodaj MF

Dokumentační a informační Zpravodaj Ministerstva financí.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy, Informace MF pro veřejnost - Koronavirus (COVID-19), Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 - aktualizace na 2. pololetí, Seminář na téma „Dopady pandemie COVID na výkon kontroly a auditu“, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2021 - 1. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2021, Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2020, Stanovisko CHJ č.2/2021 k prověření zvláštní odborné způsobilosti účetních v rámci přezkoumání hospodaření, Směrnice k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, květen 2021, Finanční zpravodaj číslo 23-26/2021, Cenový věstník číslo 9-10/2021, Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o bankách a některých dalších zákonů a novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, Bulletin inovací 6/2021, Novela zákona o České národní bance vyšla ve Sbírce zákonů a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR je mezi prvními zeměmi v EU v národním hodnocení rizik praní peněz, Veřejná konzultace ke Strategii pro retailové investice, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2020, Výroční zpráva OLAF za rok 2020, Mezinárodní spolupráce v oblasti daní, Ministři financí zemí Visegrádu jednali o plánech obnovy, digitálním zdanění i taxonomii, Ecofin: Ministři financí jednali o úpravách systému DPH a plánech obnovy a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 5/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, 51. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2021–2024), Hospodaření systému důchodového pojištění, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2021, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2021, Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2021, Aktualizovaný překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka, Upozornění na změnu právní úpravy v § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.) s účinností od 1. června 2021, Finanční zpravodaj číslo 21/2021, Finanční zpravodaj číslo 22/2021, Cenový věstník 7/2021, Cenový věstník 8/2021, Přehled platných smluv, Dluhopis Republiky teď nakoupíte plně online pomocí eObčanky a další témata.
 • EU a zahraničí: Veřejná konzultace k návrhu Nařízení o umělé inteligenci, Posouzení dopadů návrhu Nařízení o umělé inteligenci, Ochrana osobních údajů a tržní infrastruktura vedená na technologii sdíleného registru, Česko-japonská spolupráce v oblasti finančních technologií, Ecofin: Ministři financí diskutovali o ekonomickém oživení i environmentálním zdanění, Neformální setkání ministrů financí zemí EU a guvernérů centrálních bank 21. – 22. května 2021 v Lisabonu a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Makroekonomická predikce - duben 2021, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Konvergenční program České republiky (duben 2021), Čtvrtletní aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2021), Hospodaření systému důchodového pojištění, Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2021, Metodický pokyn CHJ č. 20 - Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy, Finanční zpravodaj číslo 18-20/2021, Cenový věstník 6/2021, Zájem občanů o státní dluhopisy roste i přes pandemii onemocnění Covid-19, Veřejná konzultace - překlad Sněmovního tisku 993 do anglického jazyka a další témata.
 • EU a zahraničí: Pravidla spolufinancování EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci, ENRF, AMIF, ISF a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027, Veřejné konzultace týkající se okamžitých plateb (instant payments), Návrh Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci, Nařízení, kterým se mění nařízení o sekuritizaci a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, publikováno v Úředním věstníku EU, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 3/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Státní rozpočet v kostce - 2021, Hospodaření systému důchodového pojištění, Výsledky hospodaření obcí a krajů v roce 2020, Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2021, Zákon č. 92/2021 Sb., Zákon č. 484/2020 Sb., Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb., Vyhláška č. 129/2021 Sb., Výklad ke stravování - § 69 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), změna § 69, Stanovisko CHJ č.1/2021 k výkladu pojmů nezávislosti a objektivity z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., Novela zákona o České národní bance byla schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu, Finanční zpravodaj číslo 13-17/2021, Cenový věstník 5/2021, Začíná jedenácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Bulletin inovací, Daně teď vyřešíte kompletně online, s přihlášením pomůže bankovní identita a další témata.
 • EU a zahraničí: Revize nařízení o prospektu a revize směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) v reakci na pandemii COVID – 19 publikovány v Úředním věstníku EU, Ecofin: Společné zdanění internetových gigantů je zpátky ve hře, Národní strategie ochrany a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Moody’s Česku potvrdila vynikající rating i stabilní výhled, Novela zákona o státním rozpočtu zohledňuje snížení daňové zátěže i vyšší pomoc podnikatelům, MF zveřejnilo Zprávu o řízení státního dluhu ČR za rok 2020, Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2020, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2020), Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2020, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2021, Zákon č. 25/2017 Sb., Metodický pokyn CHJ č. 15 – 19, Finanční zpravodaj číslo 8-12/2021, Cenový věstník 3/2021, Cenový věstník 4/2021, Agendy, Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února, MP/03/2021 – Poplatek z pobytu – Výběr poplatku od osob, které si lázeňskou péči hradí sami, nebo pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče a další témata.
 • EU a zahraničí: Čistá pozice ČR vůči EU loni dosáhla +85,7 miliardy, jde o historicky druhý nejlepší výsledek, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2020, Evropská investiční banka podpořila v roce 2020 projekty v ČR za 35 miliard, Webinář s Mezinárodní finanční korporací, Plán vyhlašování pilotních twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG DEVco (INTPA), Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI), Plán vyhlašování twinningových projektů v roce 2021 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA), a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 1/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Makroekonomická predikce - leden 2021, Fiskální výhled ČR - leden 2021, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Ratingové agentury potvrzují vynikající rating ČR, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2020, Zákon č. 600/2020 Sb., Vyhláška č. 548/2020 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, Finanční zpravodaj číslo 1-7/2020, Cenový věstník 1/2021, Cenový věstník 2/2021, Občané v předvánočním upisovacím období nakoupili Dluhopisy Republiky za více než 5 miliard korun, Veřejná konzultace - novela nařízení vlády o investování investičních fondů, Zpráva pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019–2023, Strategické přístupy k ochraně spotřebitele na finančním trhu v digitální době, Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března, Ministryně financí udělí pracujícím medikům generální pardon na daň z příjmu a další témata.
 • EU a zahraničí: Pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU se změní, Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie v souvislosti s dokončením projektu unie kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně, Ecofin: Ministryně Schillerová představila kontury českého Národního plánu obnovy, Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 19. ledna 2021, Doporučení Rady OECD k finanční gramotnosti, Aktualizace Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 12/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021, Rozpočet na rok 2021 schválen, Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2020, 50. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023), Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2020, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021, Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2020, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2020, Vyhláška č. 577/2020 Sb., Vyhláška č. 510/2020 Sb., Vyhláška č. 488/2020 Sb., Finanční zpravodaj číslo 31-38/2020, Cenový věstník 18/2020, Cenový věstník 19/2020, Začíná desáté jubilejní upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Konzultace k zákonu o finančním arbitrovi, Daňová revoluce se blíží. Poslanci schválili daňový balíček, Paušální daň pro živnostníky a další témata.
 • EU a zahraničí: 25 let členství České republiky v OECD, OECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2020, Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci a ENRF 2021-2027 (s účinností od 1. 3. 2021), Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou – 2020, Stanovisko CKB AFCOS č.2/2020, ECOFIN: Ministři financí se dohodli na posílení daňové spolupráce a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 11/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Ratingové agentury potvrzují vynikající rating ČR, Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023, Otázky - účetní metody a postupy, Školení – Programové financování - 11/2020, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. až 3. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2020, Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2020, Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2020, Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019, Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 (s účinností od 1. ledna 2021), Finanční zpravodaj číslo 27-30/2020, Cenový věstník 17/2020 a další témata.
 • EU a zahraničí: Nařízení o poskytovatelích služeb skupinového financování publikováno v Úředním věstníku EU, Stanovisko CKB AFCOS č.1/2020, Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 4. listopadu 2020 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 10/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. až 3. čtvrtletí 2020, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2020), Hospodaření systému důchodového pojištění, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2021, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2020, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2020, Zákon o mezinárodní spolupráci, Finanční zpravodaj číslo 19-26/2020, Cenový věstník 16/2020, Výsledky osmého úpisu Dluhopisu Republiky a další témata.
 • EU a zahraničí: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů, předložen vládě, Balíček Evropské komise pro oblast digitálních financí, Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kryptoaktiva, Průzkum o ochraně investic v Evropské unii, Ministři financí jednali o efektivním nastavení nástroje na podporu oživení a odolnosti a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 8-9/2020 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2020.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Makroekonomická predikce - září 2020, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Hospodaření systému důchodového pojištění, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2020, Vyhláška č. 358/2020 Sb., Vyhlášky pro rok 2021 – pro účetnictví státu, Novela zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákona o bankách byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákona o České národní bance byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložena Poslanecké sněmovně, Finanční zpravodaj číslo 13-18/2020, Cenový věstník 14/2020, Cenový věstník 15/2020, Začíná deváté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) a další témata.
 • EU a zahraničí: Posunutí lhůt pro plnění oznamovacích povinností dle směrnice DAC 6 na základě směrnice COVID-DAC, Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kybernetickou bezpečnost finančních instituci, Ministři financí Visegrádu podepsali deklaraci o finanční a hospodářské spolupráci, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Výroční zpráva OLAF za rok 2019, Fitch zvýšil rating Mezinárodní investiční banky a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí své brány 28. září neotevře, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.