Novinky

Zpravodaj MF

Dokumentační a informační Zpravodaj připravovaný oddělením Informační kancelář Ministerstva financí.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Účetní konsolidace státu – Konsolidační manuál, 47. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2019–2022), Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu, Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda, Oznámení o spuštění pilotního provozu produkčního (ostrého) prostředí pro poskytování automatizovaného výstupu, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. čtvrtletí, Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2019, Finanční zpravodaj číslo 4/2019, Cenový věstník 07/2019 , Veřejná konzultace - Novela zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR) a další témata.
 • EU a zahraničí: Postupy pro refundace platné od 2. čtvrtletí 2019, Pokyny pro refundaci ve 2. čtvrtletí 2019, Ministři financí na Radě ECOFIN jednali o spotřebních daních a o zdanění digitální ekonomiky, Ministerstvo financí zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu mise MMF v ČR a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2019, Finanční a ekonomické informace 5/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Veřejné finance zůstávají v dobré kondici, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2020 až 2022, Konvergenční program České republiky (duben 2019), Makroekonomická predikce - duben 2019, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů (Corporate bond scorecard), Prezentace – Seminář k programovému financování, duben 2019, Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi, Spuštění databázových kontrol na veřejném testovacím prostředí (Playground), Příručka pro odběratele z rámcových dohod na automobily na běžný pohon pro 10 resortů v rámci centrálního nákupu státu, Finanční zpravodaj číslo 3/2019, Cenový věstník 06/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Neformální ECOFIN otevřel otázku financování rozpočtu EU, Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky, Prezentace z workshopu k reportingové vyhlášce (11.3.2019), Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda, Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem, Vyhláška č. 26/2019 Sb., Vyhláška č. 288/2018 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 – 2020, Cenový věstník 05/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k daňovým otázkám, Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III, Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Fitch potvrdil výborné ratingové hodnocení České republiky, Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2018, Workshopy k reportingové vyhlášce (vyhláška č. 10/2019 Sb.), Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2018, Cenový věstník 03/2019, Cenový věstník 04/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k daňovým otázkám a rozpočtu EU, Rozhodnutí generálního tajemníka Rady EU č. 54/18 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 1/2019 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2019.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ratingová agentura Standard & Poor’s potvrdila vysoký rating České republiky, Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2018, Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2019, Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2018, Bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017, Finanční zpravodaj číslo 1/2019, Finanční zpravodaj číslo 2/2019 a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k Hospodářské a měnové unii, Evropskému semestru, dohledu nad finančním trhem EU a novému programu InvestEU a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 12/2018 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019, Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019, Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2018, Finanční zpravodaj číslo 11/2018, Cenový věstník 15/2018, Veřejná konzultace - Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019-2023    a další témata.
 • EU a zahraničí: Parlament ČR schválil Fiskální pakt zemí EU, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2018 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí emituje Dluhopis Republiky, Makroekonomická predikce - listopad 2018, Fiskální výhled ČR - listopad 2018, Agentura R&I zvýšila ratingové hodnocení ČR, Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků, Stanoviska k zákonu o hazardních hrách, Vyhláška č. 254/2018 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019, Finanční zpravodaj, Cenový věstník a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministři financí zemí EU se věnovali zdanění digitálních služeb a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF - záznamy z tiskových konferencí MF, Finanční a ekonomické informace 10/2018 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021,  Státní rozpočet dosáhl na konci září přebytku 16,8 mld. Kč, Česká republika má nejlepší ratingové hodnocení z postkomunistických zemí, Ministerstvo financí má nového státního tajemníka a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministři financí EU jednomyslně schválili návrh na plošný reverse charge, Pokyny pro odpovědné obchodní jednání institucionálních investorů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,  Světová banka zveřejnila zprávu World Development Report 2019: The Changing Nature of Work, V Praze se sešli experti na mezinárodní investiční arbitráže a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Pozvánka na seminář „Possibilities of Cooperation with the IFC“, Finanční a ekonomické informace 9/2018 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 09/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Studie Evropské komise: Česko se dlouhodobě zlepšuje ve výběru DPH, Ministerstvo financí posiluje transparentnost správy důchodového účtu, Postup k poskytování informací o vlastnících spořicích státních dluhopisů, Vyhláška č. 192/2018 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Cenový věstník 11/2018, Zprávy MF - číslo 3/2018 a další témata.
 • EU a zahraničí: V hlavní roli investice a kryptoměny – ve Vídni proběhlo neformální dvoudenní jednání ECOFIN a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí zve veřejnost na den otevřených dveří 28. září a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 08/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: MF uspořádalo expertní jednání na téma cenové regulace úvěrů, Státní rozpočet v kostce - 2018, Agentura Fitch zvýšila ratingové hodnocení České republiky, Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k fiskální prognóze Ministerstva financí ČR, Často kladené otázky k problematice místních poplatků, Finanční zpravodaj číslo 7/2018, Cenový věstník 9 a 10/2018, V systému EET se mění SSL certifikát! Je vaše pokladní zařízení připraveno? a další témata.
 • EU a zahraničí: Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018), Podpora zaměstnávání českých občanů v mezinárodních organizacích a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 7 a 8/2018 a jiné.