Novinky

Zpravodaj MF

Dokumentační a informační Zpravodaj připravovaný oddělením Vnějších vztahů a komunikace Ministerstva financí.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 04/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ratingová agentura Moody’s vylepšila ratingové hodnocení ČR, Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů, SMART Governance - otázky a odpovědi, Otázky - účetní metody a postupy, PAP – Otázky a odpovědi, Výklad bodu 12. položky č. 2 části II. ve výměru MF č. 01/2018, Cenový věstník 04/2018 a další témata.
 • EU a zahraničí: Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 3/2018 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 03/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Prezentace – Seminář k programovému financování, březen/duben 2018, Stanovisko k povinnosti provozovatele herny a kasina dle § 71 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, Cenový věstník 03/2018, Podprogram 29821300 - Vyhodnocení V. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213 a další témata.
 • EU a zahraničí: Odborníci z EBRD hovořili se zástupci firem o investičních příležitostech v ICT sektoru a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Virtuální prohlídka MF, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 02/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní dluh v poměru k HDP již čtvrtým rokem setrvale klesá, Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů, Finanční zpravodaj číslo 2-3/2018, Cenový věstník 02/2018, Vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti a zákon o platebním styku, 31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“, Novinky v Účtenkovce od 1. března a další témata.
 • EU a zahraničí: ECOFIN jednal o udržitelném financování, rozpočtu EU a zadávání veřejných zakázek a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 01/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2018.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - leden 2018, Česká republika získala v roce 2017 z rozpočtu EU o 55,4 mld. Kč více, než zaplatila, Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD, Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2017, Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2018, Zákony, Vyhlášky, Finanční zpravodaj číslo 1/2018, Cenový věstník 01/2018, Zprávy MF - číslo 1/2018, EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn, Dotace ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa) - výzva, Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - výzvy a další témata.
 • EU a zahraničí: Alena Schillerová jednala v Bruselu o reformě DPH v EU, Konzultace k nařízení (EU) o prospektu a k dalším souvisejícím otázkám a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Letiště Václava Havla má nová bezpečnostní opatření a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018, Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2018, Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura, Účetní výkazy za konsolidovaný celek Česká republika poprvé v plném rozsahu, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2017, Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018, Otázky a odpovědi - Externí audit, Otázky a odpovědi - Přezkoumávání hospodaření, Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu, Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku, Oceňovací předpisy 2018 a další témata.
 • EU a zahraničí: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2017 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vyhláška č. 401/2017 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018, Makroekonomická predikce - listopad 2017, Fiskální výhled ČR - listopad 2017, Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020, Stanovisko odboru 34 k označení kasina, Finanční zpravodaj číslo 8/2017, Cenový věstník 11-13/2017, Zprávy MF - číslo 7/2017, Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH jsou zakotveny v zákoně a další témata.
 • EU a zahraničí: Rozpočet EU na rok 2018 schválen, ČR zůstává čistým příjemcem, Český ministr poprvé na jednání Euroskupiny a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí uspělo v soutěži Otevřeno x Zavřeno, Státní dluh je nejnižší od roku 2011, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2017, Stanovisko k procesu přizpůsobení technických zařízení, totalizátorových sázek, kursových a dostihových sázek a živých her povolených podle loterního zákona, povinnostem upraveným v zákoně o hazardních hrách, Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb), Cenový věstník 10/2017 a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 10. října 2017 v Lucemburku a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 10/2017 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Výzva č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, Podrobný přehled o hospodaření měst sdíleně, pro každého a zdarma, PAP – Otázky a odpovědi, Finanční zpravodaj číslo 7/2017, Cenový věstník 09/2017, Metodická doporučení - poplatky, Zprávy MF - číslo 5/2017, Účtenkovka startuje již 1. října a další témata.
 • EU a zahraničí: Norské fondy: na spravedlivější soudnictví a rozvoj vězeňství šlo přes 115 milionů korun, Nové období EHP a Norských fondů startuje, ČR podepsala Memoranda o porozumění a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 8/2017 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vyhláška č. 276/2017 Sb. - o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018, Stanovisko odboru 34 a odboru 32 k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním, Zákon implementující směrnici MiFID II vyhlášen ve Sbírce zákonů (Zákon č. 204/2017 Sb.), Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů, Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem    a další témata.
 • EU a zahraničí: Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2017 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Obezřetná fiskální politika a nízká míra zadlužení znamenají potvrzení nadprůměrného ratingového hodnocení, Ekonomika letos podle odhadů poroste o 3,1 % - Makroekonomická predikce - červenec 2017, Příjmy z řízení likvidity a prodeje dluhopisů se opět zvýšily, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2017), Stanovisko odboru 34 k nejvyšší hodinové prohře dle ustanovení § 53 zákona o hazardních hrách, Směrnice č. MF-929/2017/3404-9 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování hazardních her a její odůvodnění, Formuláře k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty k 31.12.2017, Cenový věstník 07/2017, Standard finanční gramotnosti a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR obdržela v 1. pololetí z EU o 16,7 miliardy více než odvedla, Ministr Pilný jednal v Bruselu o reverse charge a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 6/2017 a jiné.