Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„je možné osvobodit od správního poplatku za vydání výpisu z informačního systému veřejné správy, např. za vydání výpisu z registru osob, je-li žadatelem např. Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo obecně jakékoliv ministerstvo?“

Vydáno

Fiskální výhled ČR - leden 2021

Fiskální výhled je zpracováván s roční periodicitou (zpravidla v listopadu). Zpravidla zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky.

Vydáno

Ekonomika loni propadla o 6,1%, letos poroste o 3,1%

Ministerstvo financí zpracovalo Makroekonomickou predikci České republiky a Fiskální výhled České republiky, které budou sloužit jako východiska pro návrh novely zákona o státním rozpočtu na rok 2021.

Vydáno

Transakce na peněžním trhu

Informace o investování peněžních prostředků státní pokladny a o dalších operacích na peněžním trhu.

Aktualizováno

Investiční portfolia

Součástí státních finančních aktiv je jaderný účet a zvláštní účet rezervy důchodového pojištění.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to se žádostí o poskytnutí informací týkajících se porušování zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“) a s tím souvisejícím porušováním Stanoviska odboru 34 – Státní dozor nad hazardními hrami a odboru 32 – Daňová legislativa k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním (dále jen „Stanovisko“).

Náš dotaz k výše uvedenému zní:

  1. Bylo se společností Tipsport.net a.s., se sídlem Politických vězňů 156, Berou zahájeno správní řízení pro podezření z porušování ZHH a výše uvedeného Stanoviska v souvislosti s pořádanou soutěží TIPCUP?
  2. Pokud je odpověď na první dotaz „ano“ bylo takové správní řízení již pravomocně ukončeno?
  3. Pokud je odpověď na první a druhý dotaz „ano“ byla společnosti Tipsport.net a.s. uznána vinnou ze spáchání přestupku a byla jej udělena sankce? V jaké výši byla případná sankce udělena?
  4. S jakými jinými provozovateli hazardních her bylo zahájeno správní řízení pro podezření z porušování ZHH ve vztahu k porušování výše uvedeného Stanoviska? Jaké sankce jim byli za takové porušení uloženy?“

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 18.1.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 18.1.2021 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 36079 kusů.