Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. září 2020

  • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
  • Bod č. 10: Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2019
  • Bod č. 11: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2020 a střednědobých výhledů na roky 2021 a 2022 činných zdravotních pojišťoven
    Pro informaci:
  • Bod č. 10: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  1. Sdělení spisových značek veškerých arbitrážních řízení probíhajících mezi Českou republikou a společnostmi Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding Sà.r.l. (dále jen „Řízení“).
  2. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci Řízení, a to včetně všech dílčích rozhodnutí (partial award).
  3. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího soud v Haagu, a to včetně všech dílčích rozhodnutí (partial award).
  4. Zaslání dílčího nálezu (partial award) ze dne 20. 12. 2017 vydaného v rámci rozhodčího řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

Vydáno

Vyhláška č. 358/2020 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji požádat (…) o poskytnutí informace o seznam všech poradců náměstků na Ministerstvu financí.

Žádám o jmenovitý seznam poradců všech náměstků na Ministerstvu financí – žádám také, aby ve jmenovitém seznamu bylo, jak dlouho jednotlivý poradce ve své funkci působí, jaký má typ pracovní smlouvy a jak je jeho práce honorovaná – suma za hodinu, či fixní plat/odměna.