Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 22.12.2017 byl dokončen audit projektu ATEK s.r.o. - Pořízení inovativních technologií příjemce IČO 26004968
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ?
Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?
Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle informací zveřejněních na stránce Ministerstva financí ČR:
Dne 30. listopadu 2006 byla uzavřena Smlouva o narovnání (dále jenom „Smlouva onarovnání“) jejíž účastníky byli společnosti ze skupiny Nomura: Nomura Holdings, lnc., Nomura International plc, Nomura Principal Investment plc, (Nomura Europe plc.), Saluka Investments B.V. na jedné straně a Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky na druhé straně. Znaleckým určením hodnoty skupiny Investiční a Poštovní Banky (dále jenom „IPB“)ze dne 6.6.2008 (dále jenom „Znalecké určení“) byla stanovena hodnota celé skupiny IPB, která byla základem výpočtu odškodnění Nomury dle Smlouvy o narovnání (skutečná hodnota odškodnění v sumě 3,6 mld. CZK byla vypočítaná dle kompenzačního vzorce).
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádáme Ministerstvo financí ČR o poskytnutí informace:
1) jestli bylo ze strany České republiky poskytnuté jakékoliv plnění (odškodnění) na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2006 a v jaké výši (přesná suma);
2) kdy a komu bylo ze strany České republiky poskytnuté plnění (odškodnění) na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2016 ;
3) jestliže na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2016 nebylo ze strany České republiky reálně poskytnuté plnění (odškodnění), z jakého důvodu k plnění (odškodnění) nedošlo."

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 2.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 2.7.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 38985 kusů.

Vydáno

Upozornění na službu Dynamic Currency Conversion

V letních měsících vyráží řada občanů na zahraniční dovolenou. Místo hotovosti využívají lidé stále častěji platební kartu, což je pro ně pohodlnější a bezpečnější než převážet velkou částku v hotovosti. Použití platební karty v zahraniční však vyžaduje i jistou obezřetnost.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 29.6.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 29.6.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 3690 a dle ZHH je 1497.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 6/2018

Červnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.