Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb ohledně privatizovaných jednotek, které jsou ve Vaší evidenci pod názvem:

rd - restituce s dokoupením (číslo privatizační jednotky začíná 3..) uspokojení restitučního nároku při této transformaci majetku probíhá formou vrácení majetku původnímu vlastníku a dokoupením (především částí, které nebyly součástí restitucí)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě."

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 26.3.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 26.3.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 26304 kusů.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří povolených dle ZoL - stav k 23.3.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek dle ZoL. Přehled je aktuální k datu 23.3.2018 a celkový počet sázkových kanceláří je 5114.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel tímto žádá o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se problematiky auditu systému OP PIK, který realizoval Auditní orgán MFČR zřejmě v průběhu roku 2017 a týkal se / měl se týkat Programu ICT a sdílené služby (asi zřejmě Výzva č. 1 vyhlášená dne 29.5. 2015.

Žádáme Vás o poskytnutí závěrečné zprávy k tomuto auditu či obdobný dokument. Mělo by se jednat o dokument pod č.j. MFSIAO-57/2017/5207-8." 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. března 2018

  • Bod č. 8: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 „Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“
  • Bod č. 9: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“