Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Ministr financí se kvůli mimořádným jednáním o Ukrajině nezúčastní neformální Rady Ecofin

Ministr financí Zbyněk Stanjura se nezúčastní neformálního zasedání Rady Ecofin v Paříži ve dnech 25. a 26. února 2022. Důvodem je jeho nutná účast na mimořádně svolaných jednáních vládní koalice, Bezpečnostní rady státu či Poslanecké sněmovny v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Výjezdní delegaci Ministerstva financí tak povede náměstek ministra financí Roman Binder.

Aktualizováno

Informace o plánovaném zapnutí validací

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, informuje provozovatele hazardních her o validacích.

Vydáno

Zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje o zpřísnění dosavadních a přijetí nových mezinárodních sankcí Evropské unie vůči Rusku v souvislosti s eskalací rusko-ukrajinského konfliktu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji obrátit se na Vás se žádostí o zpřístupnění následovných informací a to dokumentu:

„1) SMLOUVA A STÁTNÍ ZÁRUKA uzavřena dne 19.09.2000 (v znění ze dne 27.07.2000 a pozdějších dodatků) (dále jen „SSZ“) mezi Českou republikou, jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, zastoupeného ministrem financí Pavlem Mertlíkem a ČESKOSLOVENSKOU OBCHODNÍ BANKOU, a.s., IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB“), zejména:

a. Dodatku k SSZ ze dne 31.08.2001
b. Všechny dodatky k SSZ
c. Úplné znění SSZ včetně všech jej dodatků.

2) Smlouva o restrukturalizačním plánu uzavřená mezi ČSOB a Konsolidační bankou, s.p.ú. (dále jen „KoB) dne 31.8.2001.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si Vás podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o poskytnutí privatizační smlouvy k OKD z roku 2004, znalecký posudek společnosti VOX consult, který měl ocenit majetkový podíl státu ve společnosti OKD a.s. a Náhled na možnou hodnotu investic společnosti OKD a.s. zpracovaný KB a.s. Dokumenty hodlám použít k akademickým účelům.“