Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 11/2018

  1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
  2. Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
  3. Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
  4. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019 (včetně dílčích příloh č. 1 až 6)
  5. Dodatek č. 3 GFŘ k pokynu GFŘ D-29 čj. 94112/18/7100-20118-012287
  6. Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 3 (čj. 111096/16/7100-20116-050484)
  7. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  8. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 18.12.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 18.12.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 2892 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ústřední orgány jsou povinny pojišťovat služební vozy tzv. zákonným pojištěním (povinným ručením) a pouze v mimořádných případech je v kompetenci Ministerstva financí ČR povolit havarijní pojištění. Předpokládám proto, že MF vede evidenci vydaných souhlasů.

S odkazem na zákon 106/1999 Sb. žádám o informací, která ministerstva mají povolení MF pojistit své vozy havarijně a o kolik služebních vozů se na jednotlivých ministerstvech jedná (jde mi pouze o samotná ústředí a nikoliv podřízené jednotky jako např. příspěvkové organizace)."