Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Rada ECOFIN k daňovým otázkám a rozpočtu EU

Stěžejním tématem únorového zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) byl návrh Evropské komise na postupné opouštění jednomyslného rozhodování Rady ve vybraných otázkách daňové politiky a jeho nahrazení hlasováním kvalifikovanou většinou.

Aktualizováno

Účetní výkazy za Českou republiku

Účetní výkazy za Českou republiku podle konsolidační vyhlášky státu a Zpráva o účetních výkazech za Českou republiku.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Pojišťují standardně ministerstva majetek České republiky, se kterým hospodaří, pouze pokud se jedná o povinnost danou zákonem (v případě služebních aut zákonným pojištěním odpovědnosti – viz § 70 odst. 4 rozpočtových pravidel)?
  2. Je k jinému druhu pojištění (v případě služebních aut havarijní pojištění) nutný souhlas MF ČR?
  3. Uděluje tento souhlas MF ČR zcela formálně nebo je tento souhlas podmíněn splněním nějakých kritérií a zdůvodněním efektivity a účelnosti takového pojištění?
  4. Pokud ano, jaká kritéria to konkrétně jsou?
  5. Zajímá MF ČR, kolik služebních vozů mají jednotlivá ministerstva pojištěna?
  6. Opravdu mohou mít ministerstva havarijně pojištěna úplně všechna služební vozidla ve svém vozovém parku, pokud nežádají o navýšení svého rozpočtu?
  7. Nepřenáší se tak na státní rozpočet úhrada škody na majetku státu v případě zavinění dopravní nehody řidiči služebních vozů?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o zpřístupnění informací týkajících se sankcionování neoprávněného provozování internetových sázkových her ve smyslu ustanovení § 123 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách.

Jelikož ve své vědecké práci plánuji zkoumat, jaká je v oblasti sankcionování neoprávněného provozování internetových sázkových her praxe příslušných správních orgánů, tímto Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • anonymizované verze všech rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena pokuta za neoprávněné provozování internetové sázkové hry, vydaných od 15.6.2016 do 24.1.2019. Pokud počet takových rozhodnutí bude větší než dvacet, pak prosím o poskytnutí 15 takových rozhodnutí, která ukládají pokutu pří dolní sazbě možné výměry příslušné sankce a 5 rozhodnutí, kde byla uložena pokuta nejvyšší (případně při horní sazbě maximální možné sazby pokuty).

Dne 29. ledna jste byl ze strany Ministerstva financí podle § 14 odst. 5 písm. b) Zákona vyzván k upřesnění Vaší žádosti. Následně jste upřesnil, že žádáte o poskytnutí následujících informací: anonymizované verze všech pravomocných rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena pokuta za neoprávněné provozování internetové sázkové hry, vydaných od 1.1.2017 do 24.1.2019. Pokud počet takových rozhodnutí bude větší než dvacet, pak prosím o poskytnutí 15 takových rozhodnutí, která ukládají pokutu pří dolní sazbě možné výměry příslušné sankce a 5 rozhodnutí, kde byla uložena pokuta nejvyšší (případně při horní sazbě maximální možné sazby pokuty).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb

žádám o následující informace, které se týkají zprávy ČTK, kde je uvedený zdroj MF ČR:

a) Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v obou letech 2017 a 2018, v dělení na:

a1) DPH (zde se mj. částka za 2017 mírně odlišuje od částky uvedené v Konvergenčním programu ČR 2018)
a2) daň z příjmu právnických osob
a3) daň z příjmu fyzických osob
a4) na sociální a zdravotní pojistné