Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 13.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 13.8.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 39657 kusů.

Vydáno

MP/32/2018 - Využívání údajů podle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích

Správce místního poplatku má zákonem garantován přístup k údajům podle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích. Má zřízen přístup do Czech POINTU, ale jen do základních registrů, kde je schopen vyhledat adresu obyvatele, nikoliv však jeho zákonné zástupce. Má správce poplatku nárok na přístup do agendy ohlašovny v Czech POINTU, která uvedenými údaji disponuje, nebo existuje jiný zákonný postup, jak potřebné údaje zjistit?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1.Kopie rozhodnutí Ministerstva financí České republiky ve věci udělení pokuty ve výši 90.000,- Kč za dlouhodobé organizování ilegálního hazardu v podobě dipování nejmenované ženě. Věc je blíže zmíněna v níže uvedeném internetovém článku ze dne 15. 7. 2018: Matky dostaly poprvé pokutu za nelegální hazard. ..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám Vás o zaslání informací k poradcům, kteří pracují k dnešnímu dni 6. srpnu 2018 pro vaše ministerstvo. Konkrétně Vás žádám o zaslání následujících údajů:
1. Jméno poradce
2. V čem vašemu ministerstvu radí
3. Jaká je jeho měsíční odměna
4. Na jaké výhody ještě od ministerstvo má: třeba služební auto, mobilní telefon, IT technika atd. (prosím o konkrétní soupis těchto výhod)".