Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2022

  • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ESM)
  • Bod č. 9: Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 273)
  • Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
  • Bod č. 15: Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 (sněmovní tisk č. 32) a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024 (sněmovní tisk č. 33)
    Pro informaci:
  • Bod č. 10: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozvoj a technická podpora systému CEPAN
  • Bod č. 11: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro tiskárny OKI na roky 2022-2024

Vydáno

Zákon č. 129/2022 Sb.

kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony