Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

SP/06/2019 - Výběr správního poplatku podle položky 3 písmeno a)

V kterých případech vybírá správní úřad správní poplatek ve výši 50 Kč podle položky 3 písmeno a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), za vydání dokumentů uvedených v tomto ustanovení?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o informace týkající se náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Prosím Vás o zodpovězení následujících dotazů:

 1. Jaká byla celková výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2018 po jednotlivých letech?
 2. Jaká byla výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2018 u jednotlivých druhů živočichů po jednotlivých letech?
 3. Jaká je dosavadní výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2019?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v článku se píše:

Ministryně ale odmítá, že by mohli loterii ovládnout profesionální hráči využívající počítačové programy či internetové boty ...

„Odmítáme tvrzení, že by účtenkovka měla být ovládnuta počítačovými roboty. Ministerstvo financí má k dispozici nástroje, jak případné nekalé jednání hráčů odhalit a sankcionovat.“

V dalším pozdějším článku se píše:

V úterý podepsala (ministryně) smluvní dodatek s provozovatelem loterie Wincor Nixdorf se stanovením maximálního počtu účtenek na jednoho hráče na 500 za měsíc. Čeká se na podpis firmy.

Jakožto programátor mám představu, že bych dokázal napsat robota, který simuluje chování člověka. Zároveň si neumím představit, že by jeden člověk (případně několik střídajících se lidí) dokázal za měsíc fyzicky zadat přes 11 tisíc účtenek – tedy mi vychází, že účtenky musel zadávat robot. Prostou úvahou mi také vychází, že zadavatel musel účtenky sehnat od jiných lidí, protože nepovažuji za možné ani rentabilní realizovat takové množství nákupů.

V souvislosti s těmito sděleními mám následující otázky:

 1. Je tvrzení, že ministerstvo financí má k dispozici nástroje pro odhalení robotů (což patří k nekalým jednáním), pravdivé?
 2. Pokud je odpověď na otázku 1 kladná, proč není tento nástroj používán a namísto toho se ministerstvo rozhodlo změnit pravidla?
 3. Na tomto typu her může vzniknout závislost a nikde na stránkách účtenkovky jsem nenalezl varování před tímto nebezpečím. Jak se ministerstvo vypořádává s tím, že podporuje vznik závislosti na této hře, navíc bez varování?
 4. Loterie je hrazená z veřejných prostředků, navíc se jedná o morálně pochybný podnik (předchozí otázka). Očekával bych tedy, že její provozování bude probíhat pod veřejnou kontrolou, zda je celý proces slosování řádný a férový vůči hráčům. Proč není slosování veřejné?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR nebo porada vedení MF ČR v období od roku 2004 schválili kompenzaci dopadů legislativních změn, a to konkrétně změn sazeb DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo ke schválení takové kompenzace (dotaz č. 2).

Při odpovědi na dotaz č. 1 prosím nepřihlížejte k tomu, zda byla následně kompenzace schválena vládou ČR či nikoliv.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „v jakých rádiích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 209 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje do konce roku utratit?
 2. V jakých televizích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 2019 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje o konce roku utratit?
 3. V jakých tištěných médiích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 2019 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje do konce roku utratit?
 4. Jaká všechna tištěná média MF předplácí, v jakém objemu a kolik za jednotlivé tituly MF ročně utratí?
 5. Jaká všechna tištěná média MF předplácelo ke konci roku 2012, v jakém objemu a kolik za jednotlivé tituly MF ročně utratilo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí „seznamu kontrol provedených AO v měsících lednu až říjnu 2019 u příjemců evropských dotací v programovém období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (IČO), název projektu, operační program, informaci, zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum zahájení auditu, datum ukončení auditu, vedoucí auditorského týmu. Informaci žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“