Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. září 2015

  • Bod č. 16: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014

Vydáno

Cenový věstník 9/2015

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 10. dodatek

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. září 2015

  • Bod č. 6: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 včetně rozpočtové dokumentace
  • Bod č. 14: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Bod č. 21: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014
  • Bod č. 22: Návrh odpovědi České republiky v řízení EU Pilot č. 7678/15/FISM týkajícího se slučitelnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie (tzv. intra EU BITs) s unijním právem
  • Bod č. 28: Jmenování zástupce České republiky v mezinárodních finančních institucích
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2014