Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 5. října 2020

 • Bod č. 6: Návrh věcného záměru zákona o účetnictví
 • Bod č. 7: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
 • Bod č. 16: Návrh na jmenování příslušníka do hodnosti brigádní generál
 • Bod č. 19: Návrh na zrušení společností GALILEO REAL, k.s. a IMOB a.s. s likvidací
 • Bod č. 20: Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2020
 • Bod č. 21: Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů některých obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV- 2 (sněmovní tisk č. 890)
 • Bod č. 30: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (září 2020)
 • Bod č. 9: Informace o veřejné zakázce SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 10: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2019

Informace o zadluženosti územních rozpočtů a monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019.

 1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2019 (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, regionální rady regionů soudržnosti)
 2. Monitoring hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019