Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. května 2016

  • Bod č. 6: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
  • Bod č. 8: Aktualizace Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii
  • Bod č. 9: Návrh na zvýšení základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a. s.
  • Bod č. 26: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019
  • Bod č. 30: Žádost o udělení souhlasu kapitole Nejvyšší kontrolní úřad s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
    Pro informaci:
  • Bod č. 10: Veřejná zakázka „Úprava a rozšíření Informačního systému majetku státu (ISMS) z důvodu legislativních změn“ zadávaná formou jednacího řízení bez uveřejnění

Vydáno

Cenový věstník 05/2016

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2016, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 5. dodatek