Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 13.3.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 13.3.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 7458 kusů.

Vydáno

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2016

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 12.3.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 12.3.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 23243 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se výkladového stanoviska k ustanovení § 13 zákona č. 186/2016 Sb., o zahardních hrách, ve zění pozdějších přfedpisů (dále jen „ZHH“). Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí výkladového stanoviska k předmětnému ustanovení § 13 ZHH v souvislosti s námi podanou žádostí o povolení k umístění herního prostoru na adrese Palackého 4527/30a, FJablonec nad Nisou, které bylo rovněž poskytnuto příslušným zaměstnancům Magistrátu města Jablonec nad Nisou."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás, Ministerstvo financí, pro účely mé diplomové práce, žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se regresních úhrad vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., V případě otázek 1 – 9 mi prosím poskytněte údaje s ohledem na případy, kde byla odpovědnost státu posuzována dle z. č. 82/1998 Sb., za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 (případně za období, k němuž data existují), a to ke každému roku zvlášť: ..."

Aktualizováno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. počet podaných žádostí o udělení základního povolení k provozování hazardní hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), o kterých je stále vedeno řízení, a to:
    a. zvlášť pro provozování ve formě land-base a prostřednictvím internetu; a
    b. zvlášť podaných společnostmi se sídlem v České republice a v zahraničí;
  2. výše odvodu z loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, vybraného za zdaňovací období připadající zvlášť na roky 2015, 2016;
  3. výše daně z hazardních her ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her vybrané za rok 2017 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-basek a prostřednictvím internetu;
  4. výše pravomocně uložených pokut za přestupky upravené v ZHH včetně informace, jaká částka z uložených pokut již byla uhrazena; a
  5. aktuální stav vytváření rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, respektive veřejné zakázky na výběr jeho dodavatele;"