Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Informace, jaké subjekty (včetně uvedení poddodavatelů) poskytovaly povinnému subjektu úklidové služby a služby na zajištění ostrahy od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017.
 2. Kopií smluv, na základě kterých bylo povinnému subjektu poskytováno výše uvedené plnění.
 3. Informace, zda byly výše uvedené smlouvy uzavřeny na základě zadávacího řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud ano, informaci upřesněte o druh zadávacího řízení.
 4. Informaci, zda byly některé smlouvy uzavřeny v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění, případně jako veřejná zakázka malého rozsahu.
 5. Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacích zařízení na zadání zakázky na úklidové služby či na zajištění ostrahy, podali nabídku. Tento seznam žádáme poskytnout zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění úklidových služeb a zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění ostrahy.
 6. Informace, zda povinný subjekt oslovil přímo i některého dodavatele o zajištění výše uvedených služeb? Pokud ano, kterého dodavatele oslovil povinný subjekt přímo?" 

Vydáno

Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem spravedlnosti připravilo konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Odpovědi můžete zasílat nejpozději do 2. října 2017.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 18.8.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 18.8.2017 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 57279 kusů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. srpna 2017

 • Bod č. 12: Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
 • Bod č. 13: Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
 • Bod č. 14: Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
 • Bod č. 20: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 265)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2017)
 • Bod č. 7: Informace o zabezpečení výdajů na společné vzdělávání v roce 2017