Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám tímto Ministerstvo financí ČR o poskytnutí následujících informací:

  • údaje poskytnuté do státní pokladny formou ročních výkazů "PAP - část X" za období 1. čtvrtletí roku 2022, a to pro každou organizaci, která výkaz odevzdala, v následujícím členění:
  1. identifikace reportující organizace (IČO, název),
  2. číslo aktiva/pasiva,
  3. partner (ičo, název),
  4. identifikátory zakázky (profil, etrziste, vestnik),
  5. účetní údaje (počáteční stav, konečný stav, má dáti, dal),
  6. rok.

Žádám o poskytnutí elektronicky ve vhodném strojově čitelném formátu (např. csv).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto se obracím na Ministerstvo financí České republiky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o poskytnutí informací. 

Konkrétně vás žádám o poskytnutí všech pravomocných správních rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo financí České republiky od 1. ledna 2017, a na základě kterých došlo k zápisu údajů na seznam nepovolených internetových her ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.