Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 929 stránek pro témata Daně a cla

Vydáno

Tiskové sdělení k DPH u zaměstnaneckých benefitů

Podle § 36a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1.2010 („zákon o DPH“),  se při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem jmenovitě uvedených osob (také u zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně právním vztahu) použije jako základ pro výpočet daně cena obvyklá, je-li cena sjednaná nižší než cena obvyklá. Vládní návrh zákona obsahuje změnu ustanovení § 36a , a to vypuštění zaměstnanců a osob v obdobném pracovně právním vztahu z okruhu osob. Při vyčíslení finančních dopadů této změny zákona o DPH, uvedených v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona, tj. v řádu desítek miliónů Kč, se vycházelo z těchto předpokladů a propočtů u jednotlivých druhů nejčastějších zaměstnaneckých benefitů:

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2010

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci února 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 162,0 mld. Kč, celkové výdaje 172,6 mld. Kč a schodek hospodaření 10,6 mld. Kč (v únoru 2009 vykázán přebytek 5,4 mld. Kč).

Vydáno

Recept je nedávat úředníkům peníze

  • Rozhovor s Eduardem Janotou, ministrem financí.
  • Zdroj: Mladá fronta DNES | 8.2.2010 | str. 3 | rubrika: Byznys | autor: Jitka Vlková

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2010

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 97,6 mld. Kč, celkové výdaje 84,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 13,1 mld. Kč (v lednu 2009 vykázán přebytek 0,5 mld. Kč).

Vydáno

Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009

Podle posledních údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2009 celkové příjmy státního rozpočtu výše 974,6 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1167,0 mld. Kč a schodek dosáhl 192,4 mld. Kč, což je proti roku 2008 výsledek horší o 172,4 mld. Kč.

Vydáno

Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2009 celkové příjmy státního rozpočtu výše 974,8 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1167,0 mld. Kč a schodek dosáhl 192,2 mld. Kč, což je proti roku 2008 výsledek horší o 172,2 mld. Kč. Tento předběžný schodek dozná ještě mírných úprav, které souvisejí se závěrečným zúčtováním sdílených daní územním rozpočtům. Zúčtování bude realizováno v prvních pracovních dnech ledna 2010.

UPOZORNĚNÍ - byla vydána (8. ledna 2010) upřesněná informace o pokladním plnění státního rozpočtu:

  • viz Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009 (vč. tzv. dodatkového období – k 6.1.2010)