Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás pro účely připravované diplomové práce dovoluji požádat o následující informace:

  1. Celkový počet přezkumných řízení zahájených ministrem financí ve smyslu ustanovení § 193 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „služební zákon“), a to v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021
  2. Kolik přezkumných řízení vedených ministrem financí dle služebního zákona zahájených v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 bylo zahájeno na základě podnětu podřízeného služebního funkcionáře
  3. Jakým způsobem byla přezkumná řízení zahájená ministrem financí dle služebního zákona v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 ukončena.
    Postačuje souhrnná informace (např. v roce 2019 bylo zahájeno X řízení, z toho X na základě podnětu podřízeného služebního funkcionáře, X skončilo zastavením řízení a X skončilo zrušením přezkoumávaného rozhodnutí).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o zveřejnění platů Davida Šedivého a Jakuba Konečného, kteří působili jako referenti v odboru Vnější vztahy a komunikace na Ministerstvu financí. U Jakuba Konečného žádám o celkový roční plat včetně odměn za rok 2020 a za rok 2021. U Davida Šedivého žádám o celkový roční plat za rok 2021.

Vydáno

Ministr financí jmenován guvernérem ČR v mezinárodních institucích

Ministr financí Zbyněk Stanjura byl dnes vládou jmenován guvernérem za Českou republiku v mezinárodních institucích. Konkrétně se jedná o Skupinu Světové banky (WBG), Evropskou banku pro obnovu a rozvoj (EBRD), Evropskou investiční banku (EIB) a Mezinárodní investiční banku (MIB). 

Vydáno

Mimořádný příspěvek zaměstnanci dle zákona č. 121/2021 a tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Mimořádný příspěvek zaměstnanci dle zákona č. 121/2021 a tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí.

Vydáno

Bulletin inovací 1/2022

Bulletin inovací 1/2022 představuje několik aktualit týkajících se inovací na finančním trhu - mimo jiné z oblasti digitálních měn centrálních bank, suptechu a nového využití technologie sdíleného registru.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Včera bylo v TV na ČT24 zveřejněno oznámení že státní dluh ČR dosáhl rekordních 2,5 bilionu Kč. Ve smyslu Zákona č.106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, komu jmenovitě, jak dlouho, a jaké částky v Kč, (zaokrouhlené na miliardy Kč), dluží Česká republika v rámci státního dluhu k začátku roku 2022.“