Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V souladu se zákonem č.106/1999 Sb. (zákon o svobodném přístupu k informacím) bych ráda touto cestou požádala o níže uvedené informace, jež budou pro mě podkladem pro diplomovou práci na téma: „Kontrolní mechanismy v oblasti strukturálních fondů EU v ČR v právní teorii a praxi“

1) Kolik bylo vykonáno veřejnosprávních kontrol v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet veřejnosprávních kontrol - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- z toho kontrol na místě,
- z toho kontrol od stolu,
- z toho monitorovacích návštěv,
- jaká byla nejčastější identifikovaná zjištění,
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů ve vztahu ke kontrolovaným výdajům.

2) Kolik bylo vykonáno auditů v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet auditů - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- z toho auditů systému,
- z toho auditu operací,
- z toho auditních šetření,
- jaká byla nejčastější identifikovaná zjištění,
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů ve vztahu k auditovaným výdajům.

3) Kolik bylo identifikováno nesrovnalostí v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet nesrovnalostí dle let 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
- z toho porušení rozpočtové kázně,
- z toho systémových nesrovnalostí,
- z toho ostatních nesrovnalostí,
- jaká byla nejčastější identifikovaná zjištění,
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů.

4) Kolik bylo identifikováno dotačních podvodů v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet podvodů dle let 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- odhalených a odsouzených,
- odhalených a předaných orgánům činným v trestním řízení (zatím neukončených),
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů vázaných na dotační podvody.

5) Dále bych ráda požádala o poskytnutí Registru horizontálních rizik, Registru rizik programu OP VVV (poslední aktuální) a souhrnnou zprávu o řízení rizik v rámci OP VVV v letech 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018".

Vydáno

Informace pro provozovatele hazardních her - odstávka registru RÚIAN

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu, informuje provozovatele hazardních her, že dne 10. 2. 2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod. proběhne odstávka registru RÚIAN. V uvedený termín nebude registr dostupný. Z toho důvodu nebude možné zajistit dálkové ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci.

Vydáno

Informace pro provozovatele hazardních her – odstávka služby ověřování existence a plnoletosti hráčů

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu, informuje provozovatele hazardních her, že dne 5.2.2019 od 19:00 proběhne krátká odstávka služby ověřování existence a plnoletosti hráčů. V uvedený termín nebude služba dostupná. Z toho důvodu nebude možné zajistit dálkové ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci.