Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měla společnost VALUE ADDED (či její právní nástupci s podobným jménem) z jednotlivých ministerstev, z ČNB a dalších vrcholných úřadů státní správy v době mezi lety 2000-2018.

To samé prosím za státní podniky či obchodní společnosti s podstatnou státní účastí.

Bude postačovat vždy státní úřad/podnik či společnost a název zakázky + celkové plnění, zvlášť v každém předmětném roce."

"podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti:

VALUE ADDED s.r.o.

později VALUE ADDED a.s.

popř. VALUE ADDED znalecká

nebo VALUE ADDED Czech

a to za období od 1.1.2000 do 31.12.2018.

Údaje prosím i za FNM (Fond národního majetku) a ČKA (Česká konsolidační agentura), jejichž je Vaše ministerstvo po jejich zániku právním nástupcem, a případně za další organizace či státní úřady, jichž je MF právním nástupcem.

Bude postačovat vždy společnost a název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly společnosti ze skupiny DELOITTE (dříve DELOITTE & TOUCHE) z jednotlivých ministerstev, z ČNB a dalších vrcholných úřadů státní správy v době mezi lety 1998 – 2010.

To samé prosím za státní podniky či obchodní společnosti s podstatnou státní účastí.

Bude postačovat vždy státní úřad/podnik či společnost a název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

"podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti ze skupiny DELOITTE, jmenovitě:

 1. DELOITTE & TOUCHE CZECH REPUBLIC B.V., organizační složka
  později Deloitte Czech Republic B.V., organizační složka
 2. Deloitte a Touche
 3. Deloitte Audit s.r.o.
 4. Deloitte s. r. o.
  dříve Deloitte & Touche spol. s r. o.
 5. Deloitte Advisory s.r.o.
 6. Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.
 7. Deloitte BPS a.s.
  dříve Deloitte BPO a.s.
 8. ELBONA Audit
 9. Quistor Central Europe s.r.o.
  dříve Deloitte Technology, s.r.o.

a to za období od 1.1.1998 do 31.12.2010.

Údaje prosím i za FNM (Fond národního majetku) a ČKA (Česká konsolidační agentura), jejichž je Vaše ministerstvo po jejich zániku právním nástupcem, a případně za další organizace či státní úřady, jichž je MF právním nástupcem.

Bude postačovat vždy název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."