Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací ohledně podílů dotací (v rozdělení na zdroje EU a národní finanční prostředky) na výdajích státního rozpočtu ČR za rok 2020 a 2019 v Kč. Prosím o rozdělení na účelové a neúčelové dotace a rozdělení podle příslušných kapitol státního rozpočtu. Je-li možné provést i vyčíslení dle jednotlivých dotačních programů, prosím o uvedení příslušných částek.“

Aktualizováno

Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus)

Standard distribuce speciálních dat ve své rozšířené podobě, obecně známý spíše pod anglickým označením “Special Data Dissemination Standard Plus” (SDDS Plus), byl představen v roce 2012 jako nástroj k posílení a doplnění předchozích iniciativ Mezinárodního měnového fondu v oblasti datových zdrojů