Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 4/2023

  1. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Vydáno

Ekonom/ka, daňový expert/ka v oddělení Souhrnné daňové vztahy

Oddělení Souhrnné daňové vztahy v rámci Ministerstva financí zkoumá zejména problematiku daňové soustavy, správy daní a cel s akcentem na daňové příjmy veřejných rozpočtů a na mezinárodní spolupráci. Analyzuje stávající stav daňové soustavy, stav finanční a celní správy a FAÚ a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Ve spolupráci s resortními organizacemi zpracovává koncepci dalšího vývoje finanční a celní správy a FAÚ. Do náplně práce oddělení patří spolupráce nejen s organizacemi v České republice, ale také s Evropskou unií a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. března 2023

  • Bod č. 6: Jmenování člena Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR za Ministerstvo financí
  • Bod č. 7: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2023