Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Makroekonomická predikce - duben 2020

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Vydáno

Schillerová: Podmínky pro pomoc OSVČ se změní

  • Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
  • Datum vydání: 03.04.2020 | Zdroj: seznamzpravy.cz | Rubrika: Výzva, Audio, Koronavirus, Záchrana byznysu, Stalo se | Autor: Markéta Bidrmanová

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„s odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bychom vás tímto rádi požádali o sdělení několika informací k návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb (č.j. předkladatele: MF-7508/2019/32-11; č. sněmovního tisku: 658).

Z dikce návrhu zákona nám není zcela jasné, zda by se předmětný zákon měl vztahovat na digitální služby poskytující uživatelům hudební obsah (formou streamingu či downloadu). Těmito službami, fungující na území České republiky, jsou například: Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music, iTunes, YouTube.

Obáváme se, že pakliže by totiž předmětné služby byly zahrnuty do působnosti předmětného zákona, došlo by tím jistě k navýšení cen za užití předmětných služeb, tím by došlo k odklonu uživatelů od těchto legálních způsobů pořizování hudby a k jejich případnému návratu k neoprávněnému pořizování autorskoprávně chráněného obsahu, což je zcela v opozici ke snahám Evropské unie na vytvoření a formování jednotného digitálního trhu.

Z článků v některých médiích jsme se v této souvislosti dozvěděli, že před časem pan J. Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí uvedl pro server idnes.cz, že ministerstvo financí disponuje interní analýzou, na které konkrétní společnosti by se měl zákon vztahovat (údajně by jich mělo být cca 15).

Prosíme vás o poskytnutí předmětné analýzy.

Pakliže nám tuto analýzu nemůžete poskytnout, tak bychom vás rádi uctivě požádali o informaci, zda by se na předmětné služby poskytování hudebního obsahu návrh předmětného zákona měl či neměl vztahovat.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V souvislosti se zákonem č. 129/2020 Sb., kterým se mění státní rozpočet na rok 2020, tímto žádám o zaslání predikce inkasa sdílených daní v roce 2020 v členění dle jednotlivých daní a příjemců – stát, kraje a obce a v porovnání s původním předpokladem před nástupem koronavirové krize.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů“.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 3.4.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 3.4.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2203.