Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o doplnění tabulky, kterou zasílám v příloze. Jedná se o získání dat k mé bakalářské práci na téma "Svobodný přístup k informacím podle zákona 106/1999 Sb.,". Získaná data budou použita na praktickou část mé práce k analýze výše a druhu vybraných poplatků za poskytnuté informace.

Ke své žádosti přikládáte částečně vyplněnou tabulku, která obsahuje údaje k vyřizování žádostí podle InfZ Ministerstvem financí za rok 2016 až 2020. Ministerstvo financí žádáte o vyplnění údajů ve sloupcích s názvy:

  • Celkem inkasováno a za jaké typy žádostí,
  • Nejnižší částka (za jaký typ žádosti),
  • Nejvyšší částka (za jaký typ žádosti).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rád bych vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal o sdělení, v jaké výši a s jakým odůvodněním byly za měsíce leden až prosinec roku 2021 vypsány a vyplaceny (i odměny vypsané za prosinec 2021, ale vyplacené až v lednu 2022) mimořádné a cílové odměny všem náměstkům, státnímu tajemníkovi a ředitelům odborů/vedoucím oddělení na vašem resortu.

Informace mi, prosím, poskytněte jmenovitě pro každého pracovníka zvlášť podle jednotlivých měsíců, a specifikujte, za co byly přiznány. To vše ideálně ve strojově čitelném formátu (např. Excel tabulka).

Vydáno

Rezignace generální ředitelky finanční správy

Generální ředitelka Generálního finančního ředitelství Ing. Tatjana Richterová ke dni 28. ledna 2022 požádala o odvolání ze své funkce, ve které skončí ke dni 28. března 2022.