Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Účtenkovka startuje již 1. října

Ministerstvo financí spustí za necelé tři týdny účtenkovou loterii pod názvem Účtenkovka. Zákazníci v ní mají šanci každý měsíc vyhrát jednu z 21 025 cen v hodnotě od 100 do 1 000 000 korun.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí je správcem jaderného účtu, který slouží k financování problematiky jaderných odpadů. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí informací:

  1. jaký byl stav jaderného účtu v letech 2014, 2015 a 2016 – pro každý rok jaké byly příjmy v členění dle § 27 odst.(1) tehdy platného zákona 18/1997 Sb. , jaké byly výdaje a konečný zůstatek
  2. do jakých konkrétních produktů finančního trhu a v jaké výši byl v roce 2016 investován zůstatek jaderného účtu." 

Vydáno

Záznam z představení Účtenkovky

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z tiskové konference konané 12. září 2017, na které byla představena účtenková loterie.

Vydáno

Smluvní garance – Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2017

  • Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
  • Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 1.9.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 1.9.2017 a celkový počet sázkových kanceláří je 9877.

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2017

Ze dne: 11. září 2017

  1. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
  2. Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru
  3. Povaha sdělení poskytovatele o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace podle správního soudu
  4. Dotazy k poskytování dotací z územních rozpočtů
  5. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 464/2016 Sb.
  6. Pravidla rozpočtové odpovědnosti – oprava

Vydáno

Poslanci schválili zprůhlednění poskytování dotací ze státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlech, jednu z vládních priorit, kterou Ministerstvo financí reaguje mimo jiné na rozsudek Nejvyššího správního soudu. Ten se zabýval vztahem mezi správním řádem a rozpočtovými pravidly v návaznosti na poskytování dotací.