Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 28.2.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 28.2.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 8429 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dne 19. 2. 2018 byl na stránkách Hospodářských novin uveřejněn článek, v němž se ministerstvo financí vyjadřuje k plánovaným změnám u daně z příjmů, přičemž bylo mimo jiné uvedeno: Dopad na příjmy veřejných rozpočtů je minus 23,2 miliardy korun.
Tímto žádáme o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, jak ministerstvo dospělo k tomu, že plánované daňové změny budou mít na daňové příjmy dopad mínus 23,2 miliard korun. Zároveň žádáme o sdělení, k jakému časovému období se tento propad vztahuje, jakož i s jakým časovým obdobím je tento poměřován. Je-li tento údaj poměřován s obdobím roku 2017, pak žádáme o sdělení, na základě čeho jsou údaje roku 2017 ministerstvu známy. Uvedené informace prosím poskytněte včetně podkladových informací (označení zdrojových dat) a výpočtů tak, aby výsledná čísla byla přezkoumatelná."

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 26.2.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 26.2.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 10580 kusů.

Vydáno

Zpravodaj MF - 02/2018

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2018.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní dluh v poměru k HDP již čtvrtým rokem setrvale klesá, Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů, Finanční zpravodaj číslo 2-3/2018, Cenový věstník 02/2018, Vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti a zákon o platebním styku, 31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“, Novinky v Účtenkovce od 1. března a další témata.
  • EU a zahraničí: ECOFIN jednal o udržitelném financování, rozpočtu EU a zadávání veřejných zakázek a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Novinky v Účtenkovce od 1. března

Od 1. března připravilo Ministerstvo financí v Účtenkovce následující novinky, které usnadní registraci účtenek a také vylepší její dosavadní fungování.