Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZY:

Jaké odměny byly v loňském roce za I. a II. pololetí vyplaceny náměstkům (prosím o konkrétní částky a komu byly vyplaceny)?

Za co přesně byly odměny vyplaceny (prosím o konkrétní příklady)?

Vydáno

Studie OECD k decentralizovaným financím (DeFi)

Decentralizované finance (DeFi) jsou finanční služby založené na blockchainu. Fungují bez prostředníka, jednotliví účastníci si zde poskytují finanční služby přímo mezi sebou, a to většinou bez zakotvení v určitém národním právním řádu.

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna přebytkem ve výši 3,9 mld. Kč. Příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů a výdaje na tyto projekty dosáhly stejného objemu a saldo neovlivnily.