Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Makroekonomická predikce - leden 2019

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Vydáno

Cenový věstník 01/2019

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele, cigaret, změny pevných cen a změny textu – 13. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2019
  • Obecně závazná vyhláška č. 17/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška č. 9/2018, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2019
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Libereckého kraje
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad kraje Vysočina
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Zlínského kraje
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihomoravského kraje
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Úřadu MČ Brno-Bystrc