Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

have learned that shortly after rendering its April 29, 2021 award on liability, the arbitration tribunal in the Fynerdale v. Czech Republic case (PCA Case No. 1028-18) issued its final award on costs. Pursuant to Act No. 106/1999 Coll. on access to information, can you please send me a copy of this cost award?

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. července 2022

  • Bod č. 8: Akční plán prevence a boje proti praní peněz a financování terorismu
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2021
  • Bod č. 12: Informace o záměru veřejné zakázky - Zajištění informačního systému pro realizaci ekologických závazků a poskytování podpory provozu a rozvoje
  • Bod č. 15: Výroba a dodávky papíru pro vízové stránky cestovních dokladů
  • Bod č. 18: Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Aktualizováno

Číselník mimořádných událostí

Číselník pro sledování příjmů, přijatých půjčených peněžních prostředků a výdajů územních rozpočtů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu s potencionálně významným dopadem na veřejné rozpočty.

Vydáno

Zasedání Rady ECOFIN dne 12. července 2022

V úterý 12. července proběhne v Bruselu setkání ministrů financí zemí EU.  Jedná se o první zasedání Rady ECOFIN v rámci předsednictví České republiky v Radě EU.