Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Otázky - schvalování účetních závěrek

Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel tímto žádá o poskytnutí a zaslání těchto informací:

  1. informaci o tom, jakým způsobem a dle jakých parametrů byla určena odměna auditorských týmů za činnost v rámci auditů projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost;...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). V kontextu činnosti AO žádám o poskytnutí následujících informací: Seznam kontrol provedených AO v období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 u příjemců evropských dotací v programovém období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (IČO), název projektu, operační program, objem zjištěných nedostatků (částka v Kč), datum zahájení auditu, datum ukončení auditu, vedoucí auditorského týmu. Informaci žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 31. 1. 2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 31. 1. 2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 33 280 kusů.