Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 5/2020

Květnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Aktualizováno

Podpora pro s.r.o.

Ministerstvo financí vyslyšelo připomínky, že mnozí živnostníci, kteří zvolili pro své podnikání formu s.r.o. namísto OSVČ, nyní nedosáhnou na podporu v rámci oblíbeného programu Pětadvacítka.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Žádám o informaci, zda disponujete jakoukoliv metodikou nebo výkladem vztahujícímu se k plnění finančního rozpočtu příspěvkových organizací zřízených obcemi. Mám na mysli skutečnost, že u obcí je tato záležitost řešena v § 18 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale v žádné části uvedeného zákona nejsou řešena pravidla vztahující se k plnění rozpočtu u příspěvkových organizací, pomineme-li § 28 odst. 1 a 2, které jsou v tomto nedostačující. Pokud takovou metodiku či výklad máte, pošlete mně ji, prosím. Pokud je nemáte, uveďte, prosím, odkaz na příslušný právní předpis a jeho ustanovení, ze kterého je patrné, že do plnění rozpočtu příspěvkových organizací se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty, resp. takové finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce a že do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání prostředků příspěvkové organizace, které se uskutečnilo v kalendářním roce...