Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

IISSP - MONITOR

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí - prezentační sytém k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Data pocházejí ze systému Státní pokladny.

Vydáno

Tiskopisy k evidenci

Přehled tiskopisů pro evidenci příkazových bloků - pro celní úřady a pro krajské úřady.

Vydáno

Cenový věstník 06/2017

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 6. dodatek

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 16.6.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 16.6.2017 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 58406 kusů.

Aktualizováno

Strukturální fondy

Platební a certifikační orgán - vznik, struktura a hlavní činnosti. Metodické a obecné dokumenty. Kontakty.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

žádám Ministerstvo financí o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se arbitrážních řízení vedených proti České republice na základě (i) dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a (ii) dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic. ....