Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o zaslání kopie úvěrové smlouvy podepsané mezi MF a společností ČEZ na částku až tři miliardy eur. Dle informací z tisku byla tato smlouva podepsána začátkem července 2022.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.06.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení.

Přehled je aktuální k datu 30.06.2022 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 490 kusů.

Vydáno

MP/05/2022 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – Evidence způsobu užití stavby v katastru nemovitost

Je podmínkou pro vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, aby nemovitá věc, ve které má fyzická osoba bydliště nebo která je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby, byla v katastru nemovitostí evidována jako „rodinný dům“ nebo „stavba pro rodinnou rekreaci“?

Aktualizováno

Seznam dealerů

Seznam primárních dealerů a dealerů českých státních dluhopisů

Vydáno

Armáda pomůže s rozvojem mošnovského letiště

V Mošnově vznikne moderní logistické centrum, které dá zdejšímu letišti zcela nový rozměr. Místní obyvatelé díky tomu získají nová pracovní uplatnění a armáda důležité zázemí pro podporu našich i aliančních jednotek.

Vydáno

Výroční zpráva o činnosti FAÚ za rok 2021

Pod odkazem níže najdete výroční zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2021. Jedná se o ucelený souhrn informací vztahujících se k činnosti úřadu v hodnoceném období, k jeho působnosti, prioritám a dalšímu směřování.