Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona 106/1999 Sb. se chci zeptat, jaká opatření umožňující slaďování rodinného a pracovního života (např. dětské skupiny, částečné úvazky, sdílená pracovní místa atd.) má Vaše ministerstvo. Zároveň se chci zeptat, zda Vaše ministerstvo realizuje nějaká opatření na zvýšení počtu žen na vedoucích pozicích. Tato informace mi slouží pro studijní účely v rámci Mgr. studia Veřejné a sociální politiky na FSV UK.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„rád bych se Vás zeptal ze zvědavosti na 1 informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Rád bych se zeptal, zdali v letech 2014-2015 byla poradkyni tehdejšího ministra financí (či měla jakoukoliv poradenskou smlouvu či plnění) právnička Hana Marvanová. Tedy jedná se mi o tuto osobu.

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března deficitem ve výši 59,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 55,3 mld. Kč.

Vydáno

Zasedání Rady ECOFIN dne 5. dubna 2022

V úterý dne 5. dubna 2022 proběhne v Lucemburku jednání ministrů financí EU. Vedoucím delegace České republiky bude ministr financí, pan Zbyněk Stanjura. Stěžejními tématy jednání budou situace na Ukrajině s důrazem na hospodářské dopady a minimální úroveň zdanění velkých nadnárodních společností v EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„připravuji analýzu vlivu provedení výběrového řízení na koncovou cenu služeb. Analýza by měla nastínit, jaké množství prostředků je možné ušetřit při vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb. Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o sdělení:

Kolik zahraničních cest uskutečnili zaměstnanci Ministerstva financí České republiky v měsíci únoru 2022, které byly uskutečněny na pravidelných linkách z Prahy.

Dále prosím o elektronické zaslání kopií 5-ti nejlevnějších a 5-ti nejdražších letenek na pravidelných linkách v tomto období, samozřejmě bez údaje o jménu cestujícího, které považuji za osobní údaj a pro analýzu není nijak důležité.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Prosím o kopie všech dokumentů a komunikace včetně všech příloh, kterou Ministerstvo financí, přijalo a poskytlo nebo vedlo s policií ČR ohledně šetření prodeje obecních pozemků v obci Podomí za rok 2021 a 2022.

Minimálně jedno šetření bylo vedeno PČR pod č.j. KRPB-137206-29/TČ-2021-061281.“

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 28. 3. 2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 28. 3. 2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 33712 kusů.