Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března deficitem ve výši 59,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 55,3 mld. Kč.

Vydáno

Zasedání Rady ECOFIN dne 5. dubna 2022

V úterý dne 5. dubna 2022 proběhne v Lucemburku jednání ministrů financí EU. Vedoucím delegace České republiky bude ministr financí, pan Zbyněk Stanjura. Stěžejními tématy jednání budou situace na Ukrajině s důrazem na hospodářské dopady a minimální úroveň zdanění velkých nadnárodních společností v EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„připravuji analýzu vlivu provedení výběrového řízení na koncovou cenu služeb. Analýza by měla nastínit, jaké množství prostředků je možné ušetřit při vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb. Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o sdělení:

Kolik zahraničních cest uskutečnili zaměstnanci Ministerstva financí České republiky v měsíci únoru 2022, které byly uskutečněny na pravidelných linkách z Prahy.

Dále prosím o elektronické zaslání kopií 5-ti nejlevnějších a 5-ti nejdražších letenek na pravidelných linkách v tomto období, samozřejmě bez údaje o jménu cestujícího, které považuji za osobní údaj a pro analýzu není nijak důležité.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Prosím o kopie všech dokumentů a komunikace včetně všech příloh, kterou Ministerstvo financí, přijalo a poskytlo nebo vedlo s policií ČR ohledně šetření prodeje obecních pozemků v obci Podomí za rok 2021 a 2022.

Minimálně jedno šetření bylo vedeno PČR pod č.j. KRPB-137206-29/TČ-2021-061281.“

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 28. 3. 2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 28. 3. 2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 33712 kusů.

Aktualizováno

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst.

Vydáno

Cenový věstník 9/2022

  • Výměr MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2022.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí k Ukrajině, Sněmovna schválila nový rozpočet s deficitem 280 mld. Kč, o 97 mld. Kč menším než plánovala minulá vláda, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2022, Zákon č. 57/2022 Sb., Vyhláška č. 412/2021 Sb., Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa, Metodická pomůcka – Vyměřování místních poplatků a aplikace vybraných ustanovení daňového řádu, Finanční zpravodaj číslo 5/2022, Finanční zpravodaj číslo 6/2022, Cenový věstník 7/2022, Cenový věstník 8/2022, Bulletin inovací 3/2022, Vláda schválila úplné zrušení EET od příštího roku a další témata.
  • EU a zahraničí: Evropská investiční banka podpořila loni v ČR projekty za téměř 30 miliard korun, Evropská komise publikovala návrh revize nařízení CSDR o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry, Setkání zástupců České republiky a Polska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Česko-korejský FinTech webinář, Souhrnný plán twinningových projektů na rok 2022, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Změna partnera projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2022 a jiné.