Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2020

Hospodaření státního rozpočtu za pět měsíců skončilo deficitem ve výši 157,4 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 163,7 mld. Kč.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 29.5.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 29.5.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2161.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2020.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Vláda schválila výdajové rámce na léta 2021–2023, Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2021 až 2023, Konvergenční program České republiky (duben 2020), 49. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023), Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Otázky - účetní metody a postupy, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2020, Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka, Vyhláška č. 318/2019 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, Finanční zpravodaj číslo 8/2020, Cenový věstník 08/2020, Konzultace Evropské komise k nové digitální finanční strategii pro Evropu - Fintechový akční plán, Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu a další témata.
  • EU a zahraničí: ČR schválila evropský program půjček za 100 mld. EUR, pomůže zaplatit kurzarbeit, Ministři financí diskutovali hospodářská opatření reagující na pandemii COVID-19, Euroskupina diskutovala hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19, Česká republika uložila ratifikační listinu k mnohostranné daňové úmluvě, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2020 a jiné.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. června 2020

  • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno

Konvergenční program České republiky (duben 2020)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.