Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Podle zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Jaký je celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na Ministerstvu financí?
  2. Jaký je celkový počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek na Ministerstvu financí?
  3. Kolik zaměstnanců má absolvované vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu? (titul PhD či starší Csc)“

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2019.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Pro snazší život podnikatelů. MPO a MF představují živnostenský balíček, který má ulevit od nadměrné byrokracie, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Hospodaření systému důchodového pojištění, Odpovědnost za přestupky – časová působnost, Videonápověda k postupu při doplňování údajů do interaktivního vzoru pro denní herní výkaznictví a denní herní zápis, Otázky - účetní metody a postupy, Pracovní skupina „Transfery“, Cenový věstník 11/2019, Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, Veřejná konzultace - Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019-2023 a další témata.
  • EU a zahraničí: Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování publikovány v Úředním věstníku Evropské unie, Sekundární předpisy EU, Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 7/2019 a jiné.