Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. "Jaká finanční částka byla dle příslušné legislativy v roce 2017 a v roce 2018 vybrána na daních jako „příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“?
  2. Jaký podíl z této částky byl vybrán od zaměstnavatelů?
  3. Jaký podíl z této částky byl vybrán od zaměstnanců?
  4. Je příjemcem této částky jiný subjekt než Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Úřad práce ČR?"

Aktualizováno

Plynná paliva

Vývoj cenové regulace a cen v odvětví - plynná paliva.

Aktualizováno

Elektrická energie

Vývoj cenové regulace a cen v odvětví - elektrická energie.

Aktualizováno

Tepelná energie

Vývoj cenové regulace a cen v odvětví - tepelná energie.