Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitelský úvěr před 1. prosincem 2016 - informace k mimosoudnímu řešení sporů.

Aktualizováno

Ukončení smluvního vztahu

Spotřebitelský úvěr - informace k ukončení smluvního vztahu před 1. prosincem 2016.

Aktualizováno

Oblast působnosti zákona

Oblast působnosti zákona o spotřebitelském úvěru před 1. prosincem 2016.

Aktualizováno

Základní informace

Informace k právní úpravě spotřebitelského úvěru platné před 1. prosincem 2016.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Kdy byl schválen Privatizační projekt (jak tento pojem definuje § 6 zákona č. 92/1991 Sb., zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) společnosti Ostravsko-karvinské doly, a.s., s tehdejším sídlem Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava 1, IČ: 00002593 (dále jen „OKD“)?
  2. Byl tento Privatizační projekt OKD znovu schvalován v rámci prodeje minoritního podílu státu ve společnosti OKD ve výši 45,88 % akcií, ke kterému došlo v roce 2004, přičemž nabyvatelem tohoto podílu se stala společnost KARBON INVEST, a.s.?