Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam subjektů řízených či ovládaných Ministerstvem financí České republiky, ...

2. Seznam subjektů, ve vztahu k nimž Ministerstvo financí České republiky vykonává práva akcionáře nebo společníka na valné hromadě a u nichž při výkonu těchto práv v období od 30. 6. 2008 do 30. 6. 2018 schválilo či rozhodlo o tom, aby dotčený subjekt poskytnul financování ve výši nejméně 1.000.000,- Kč třetí osobě, jejíž úpadek byl pravomocně zjištěn..."

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 28.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 28.8.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 3964 kusů.