Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Ministerstvo financí pokračuje v reformě hazardu

Ministerstvo financí úspěšně spustilo první část informačního systému v oblasti hazardu. Od začátku června běží ostrý provoz Analytického modulu informačního systému provozování hazardních her (AM AISG).

Vydáno

Další úspěšná aukce státních eurodluhopisů za rekordně záporný výnos

Ministerstvo financí dnešní aukcí navázalo na předchozí úspěšné prodeje pilotního státního dluhopisu v euru na primárním i sekundárním trhu, když prodalo eurodluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 200 mil. EUR, přičemž dosáhlo prozatím nejnižšího výnosu ve výši -0,31 % p. a.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 18.6.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 18.6.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 728 kusů.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 17.6.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 17.6.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 41696 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dle stávajícího právního stavu je kladný rozdíl mezi přijatým pojistným z titulu pojistného odpovědnosti zaměstnavatelů a vyplacenými náhradami škod součástí příjmů státního rozpočtu a správní výdaje, případné záporné saldo, jsou výdajem státního rozpočtu. V této souvislosti si vás dovoluji na základě z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o následující informace:

  • Jaká byla celková výše kladného salda zákonného pojištění zaměstnavatelů v roce 2014 a 2018?
  • Jakou výši kladného salda dosud eviduje Ministerstvo financí za rok 2019?
  • Zda je Ministerstvem financí vedeno, jak bylo kladné saldo využito (pokud má Ministerstvo financí tyto údaje k dispozici, prosím o jejich poskytnutí)?
  • Zda je kladné saldo účelově vázáno, či zda s ním lze v rámci státního rozpočtu libovolně nakládat?"

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 14.6.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 14.6.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2037.