Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Dotace z kapitoly VPS

Dotace ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa). Publikace - Výzva č. 4 k předložení žádosti o dotaci.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 8.1.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 8.1.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Aktualizováno

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. ledna 2021

  • Bod č. 1: Aktualizace studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii
    Pro informaci:
  • Bod č. 4: Zpráva Ministerstva financí pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 - 2023
  • Bod č. 5: Informace o přípravě realizace výstavby nového výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku