Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Vydáno

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2022

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022, která byla uveřejněna dne 6. ledna 2022 a aktualizována dne 1. dubna 2022. Dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2021 do prvního čtvrtletí roku 2022.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informaci:

kopie rozhodnutí Ministerstva financí, kterým udělilo společnosti REEL Spain Plc v roce 2017 základní povolení k provozování živé hry jakožto druhu hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 73 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (jedná se o rozhodnutí na něž odkazuje následující seznam legálních provozovatelů).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Kolik už od 24. února 2022 vydala Česká republika na uprchlickou krizi na Ukrajině?

Můžete upřesnit, o jaké výdaje se jedná a v jaké byly výši(humanitární dávky, příspěvky na ubytování, sociální a zdravotní pojištění, nákupy humanitární pomoci a zbraní pro Ukrajinu....)?

Zároveň jste se na Ministerstvo financí obrátila dne 4. dubna 2022 s další žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká téže problematiky. Vaše druhá žádost je formulována takto:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Kolik už stát zaplatil od 24. února v souvislosti s krizí na Ukrajině?

Kolik stát zaplatil za ubytování ukrajinských uprchlíků právnickým osobám a osobám samostatně výdělečně činným?

Kolik stát zaplatil za ubytování ukrajinských uprchlíků soukromým osobám?

Kolik bylo vyplaceno ukrajinským uprchlíkům na humanitárních dávkách?

Existují finanční scénáře, kolik nás bude uprchlická krize stát (při příchodu 300 tisíc, 500 tisíc, milionu uprchlíků...)?

Z jakých zdrojů jdou finance určené na pomoc ukrajinským uprchlíkům?

Vydáno

Cenový věstník 10/2022

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek