Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

MP/22/2018 – Změna výše roční paušální částky v průběhu užívání veřejného prostranství

Lze stanovit místní poplatek za užívání veřejného prostranství roční paušální částkou v případě, že je v průběhu ročního užívání veřejného prostranství přijata nová obecně závazná vyhláška s účinností od 1. 4. 2018, která stanovuje odlišnou výši roční paušální částky, než doposud účinná obecně závazná vyhláška? Pokud ano, jakou roční paušální částku lze aplikovat?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkajících se pronájmu parkovacích míst. Žádáme Vás o zodpovězení těchto otázek:
a) má Váš úřad pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy (v této věci zastupuje Hlavní město Prahu společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
b) v případě že máte pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy, žádáme o zaslání nájemní smlouvy
c) v případě, že máte pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy, žádáme o informaci o uhrazeném nájemném ode dne uzavření nájemní smlouvy do dnešního dne – postačí souhrnná informace o uhrazeném nájemném v každém kalendářním roce."