Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Aktualizováno

Daňová statistika

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím a s Generálním ředitelstvím cel zveřejňuje Zprávu o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2014.

Materiál byl předložen pro informaci na jednání vlády dne 24. června 2015.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. června 2015

  • Bod č. 1: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2016 až 2018
  • Bod č. 2: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018
  • Bod č. 3: Návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů
  • Bod č. 19: Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO a Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU
  • Bod č. 20: Žádosti nabyvatelů privatizovaného majetku o navýšení garance tzv. ekologické smlouvy uzavřené pro odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací mezi Ministerstvem financí a společnostmi ICEC ŠLAPANICE, a.s., ČSAD STTRANS a.s., SAP Mimoň spol. s r.o. a Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s.
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2014
  • Bod č. 6: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2014