Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Rada ECOFIN jednala o opatřeních proti praní špinavých peněz

Ve dnech 9. a 10. října se Lucemburku setkali ministři financí členských zemí EU. Hlavními tématy jednání byla budoucí opatření proti praní špinavých peněz a politika v této oblasti vůči vysoce rizikovým třetím zemím.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  • Počet povolených herních zařízení v členění dle povolení vydaných dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o hazardních hrách, dále v členění dle jednotlivých let a v rozlišení na jednotlivé obce a kraje,
  • Počet obecně závazných vyhlášek omezujících nebo zakazujících provozování hazardních her v rozlišení dle jednotlivých let,
  • Počet zjištěných nelegálně provozovaných zařízení v členění dle jednotlivých let a dále dle lokalit místa nelegálního provozování (obce a kraje),
  • Výši pokut udělených nelegálním provozovatelů za provozování hazardních her
  • Počet blokovaných internetových stránek nelegálních provozovatelů.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 8.10.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 8.10.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 342 kusů.

Vydáno

MP/03/2019 - Placení místního poplatku za komunální odpad při změně hranic obcí

V průběhu kalendářního roku došlo rozhodnutím Ministerstva vnitra ke změně hranic obcí, kdy část jedné obce připadla obci druhé. Obě obce mají zaveden systém shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek za provoz tohoto systému. Které obci zaplatí místní poplatek fyzické osoby, kterých se dotkly územní změny, a to buď z důvodu jejich místa pobytu, nebo vlastnictví k nemovité věci? Lze v daných případech aplikovat institut placení poplatku v poměrné výši?

Vydáno

K žádnému prolomení EET nedošlo

Ministerstvo financí a Finanční správa uvádějí na pravou míru dnešní informace o údajném „prolomení systému EET“ firmou v Moravskoslezském kraji.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v rámci psaní mé bakálářské práce na téma analýza financování sportovní činnosti v ČR vyhledávám užitečná data. Obracím se tedy na Vás s prosbou, podle zákona 109/1999 Sb., o zaslání dat z let 2007 až 2017 o tom, jaké finanční prostředky inkasovalo MF ČR ze státního rozpočtu, které poté putovaly na sport do Obcí, regionů, apod., nebo do MŠMT.“