Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Tímto bych Vás, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, chtěla velmi požádat o poskytnutí informací sloužících ke zpracování praktické části diplomové práce. Konkrétně se jedná o tyto informace:

  1. Data o počtu osob podnikajících v oblasti stravovacích služeb, tedy osob povinných evidovat tržby od 1.12.2016, a to v co nejdelším období, aby bylo možné porovnat změnu počtu v čase,
  2. Kalkulace nákladů, které dle Ministerstva financí nesou podnikatelé v souvislosti se zavedením a provozem elektronické evidence tržeb." 

Vydáno

Zprávy MF - číslo 7/2017

Ze dne: 3. listopadu 2017

  1. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace – doplnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 6. listopadu 2017

  • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
  • Bod č. 12: Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Náchod
  • Bod č. 17: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“
  • Bod č. 18: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33 - „Správa spotřebních daní“
  • Bod č. 19: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 - „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“