Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Daňových přiznání k dani z příjmů se vybralo přes 2,6 milionu

Finanční správa v prodloužené lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů (tj. do 3. července) eviduje za zdaňovací období roku 2016 celkem 2,64 mil. odevzdaných daňových přiznání, z toho 2,20 mil. od fyzických osob a 440 tisíc od právnických osob. Oproti loňskému roku poplatníci odevzdali celkem o zhruba 40 tisíc přiznání více, převážně na dani z příjmů fyzických osob. Elektronickou formu podání letos zvolilo větší procento poplatníků - 16 % fyzických osob (loni 13 %) a 90 % právnických osob (loni 88 %).

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 6/2017

Červnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2017.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Moody’s: Obezřetná fiskální politika a nízké zadlužení podporují důvěryhodnost České republiky, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 – aktualizace na 2. pololetí, Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky, Doporučení spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. a č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Cenová regulace a kontrola, Odůvodnění k navrhované směrnici k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, Finanční zpravodaj číslo 6/2017, Cenový věstník 06/2017, Státní rozpočet v kostce - 2017, Vyšší slevy na děti, jednodušší a přehlednější daně a méně daňových úniků. Daňový balíček bude účinný od 1. července a další témata.
  • EU a zahraničí: Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+, Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF,  a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.