Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Vysoký rating České republiky opět potvrdila agentura S&P Global Ratings

S&P Global Ratings, jedna z nejvýznamnějších mezinárodních ratingových agentur, ve svém nejnovějším hodnocení ze dne 19. 7. 2019 potvrdila vynikající rating České republiky na stupni AA pro dlouhodobé závazky v domácí měně a na stupni AA- pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách.

Vydáno

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2019

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 uveřejněné dne 20. prosince 2018, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od třetího čtvrtletí roku 2018 do druhého čtvrtletí roku 2019.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 6/2019

  1. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  2. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR.

Aktualizováno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 16.7.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 16.7.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 692 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Program OP PIK se dále dělí na další programy. Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další, je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“). S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019?
  • Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
  • Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 v programu OP PIK?
  • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které AO identifikoval v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Prezentace AO z Výroční konference OP PIK 2018, dostupná online z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, sděluje, že v programu OP PIK bylo v roce 2018 realizováno 44 auditů s nezpůsobilými výdaji ve výši 69 284 482,46 Kč. Program OP PIK se dále dělí na další programy (podprogramy). Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“).

S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • Jakým způsobem bylo 44 auditů, realizovaných AO v roce 2018 v programu OP PIK, početně rozloženo mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
  • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích ve výši 69 284 482,46 Kč, které AO v roce 2018 identifikoval, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“