Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH").

Konkrétně žádám o zpřístupnění informací týkajících se sankcionování přestupků dle ustanovení § 122 a § 123 ZHH, a to s výjimkou neoprávněného provozování internetových her porušujícího ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) ZHH.

Vzhledem k tomu, že ve své vědecké práci plánuji zkoumat správní trestání mimo jiné i v oblasti neoprávněného provozování internetových hazardních her, si Vás tímto dovoluji požádat o zpřístupnění anonymizované verze všech pravomocných rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena sankce za spáchání přestupků dle výše uvedených ustanovení zákona o hazardních hrách, a to v souvislosti s provozováním internetových hazardních her, vydaných od 1.1.2017 do 10.3.2020.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 27.3.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 27.3.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2203.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2020

  • Pro informaci:
    Bod č. 4: Společný nákup stolních počítačů a notebooků 1-2020
  • Bod č. 5: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020