Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Panevropský osobní penzijní produkt

Panevropský osobní penzijní produkt, známý také pod zkratkou PEPP, bude dlouhodobý finanční produkt, který umožní tvorbu úspor na stáří a jehož podmínky poskytování jsou ve většině parametrů upraveny jednotně v celé Evropské unii na základě uvedeného nařízení.

Vydáno

Cenový věstník 15/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 9. dodatek

Aktualizováno

Základní informace

Základní informace o projektu, kontaktní údaje projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Aktualizováno

Rating

Ratingové hodnocení České republiky je posouzením její úvěruschopnosti (kredibility) a schopnosti dostát svým závazkům.

Aktualizováno

FKVS

IS FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě

Aktualizováno

Vlastní zdroje

Systém vlastních zdrojů Evropské unie.