Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkajících se pronájmu parkovacích míst. Žádáme Vás o zodpovězení těchto otázek:
a) má Váš úřad pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy (v této věci zastupuje Hlavní město Prahu společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
b) v případě že máte pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy, žádáme o zaslání nájemní smlouvy
c) v případě, že máte pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy, žádáme o informaci o uhrazeném nájemném ode dne uzavření nájemní smlouvy do dnešního dne – postačí souhrnná informace o uhrazeném nájemném v každém kalendářním roce."

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 48 - Kancelář státního tajemníka

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3607, v odboru 48 - Kancelář státního tajemníka, odd. 4802 - Organizační a ochrany osobních údajů, v oborech služby: 36. Informační a komunikační technologie, 76. Ochrana osobních údajů se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3355, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, odd. 4802 – Organizační a ochrany osobních údajů, v některém z uvedených oborů služby: 29. Legislativa a právní činnost, 76. Ochrana osobních údajů se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3606, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, odd. 4802 – Organizační a ochrany osobních údajů, v některém z uvedených oborů služby: 29. Legislativa a právní činnost, 76. Ochrana osobních údajů se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2017

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2017 analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.7.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 4240 kusů.