Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tímto žádám dle výše uvedeného zákona o sdělení následujících informací:

  • Zda poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenkového paušálu. V případě, že ano, sdělte prosím výši stravenkového paušálu na osobu/odpracovaný den.
  • Zda poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenky. V případě, že ano, sdělte prosím hodnotu stravenky, částku, kterou se podílíte jako zaměstnavatel na této stravence a částku, kterou se podílí na této stravence zaměstnanec.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Při čtení konsolidovaného znění Národního plánu obnovy jsem se dozvěděla, že měla být vytvořena auditní strategie pro výkon auditní činnosti. V plánu se uvádí, že by strategie měla popisovat například výběr vzorku, jeho velikost, či využívané auditní postupy. Tuto strategii, stejně tak jako detailní výsledky a záznamy z již proběhlých auditů, se mi však nepodařilo nikde dohledat. Ráda bych tedy uplatnila své právo na informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a požádala Vás o auditní strategii zmiňovanou v Národním plánu obnovy, a o detailní popis výsledků a postupů pro všechny již proběhlé audity.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„... se na Vás obracím na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDHH“).

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu ZDHH za 2. (druhé) čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“