Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Cenový věstník 18/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. září 2022

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace
 • Pro informaci:
 • Bod č. 10: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování na modernizaci vybraných úseků železničních koridorů z prostředků Evropské investiční banky“
 • Bod č. 11: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025 z prostředků Evropské investiční banky“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dle Zákona č. 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření paragraf 18 odst. (7) mají penzijní společnosti povinnost vrátit ministerstvu státní příspěvek a převedenou státní podporu.

Žádám o informaci, v jaké hodnotě byly tyto vratky penzijních společností vráceny státu, prosím o informaci ve formě, kterou má ministerstvo k dispozici.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tímto bych chtěla zdvořile požádat Dotčený orgán o poskytnutí informací ve smyslu InfZ vztahujících se zejména k doručování zásilek a provozu podatelny Dotčeného orgánu. Na základě této žádosti s odkazem na § 13 InfZ prosím o poskytnutí následujících informací:

 1. Jak byla reálně pro doručování zásilek otevřena podatelna Dotčeného orgánu v období od 23.3.2020 do 1.4.2020;
 2. Zda a případně i jak byl omezen provoz podatelny Dotčeného orgánu v období od 23.3.2020 do 1.4.2020 vnitřním předpisem Dotčeného orgánu či obecně závazným předpisem;
 3. Zaslání veškerých předpisů dle předchozího bodu, pokud byly vydány;
 4. Jakým způsobem Dotčený orgán zajišťoval v období od 23.3.2020 do 1.4.2020 doručování poštovních zásilek, zejména, zda byly doručovány poštovním doručovatelem přímo do budovy sídla Dotčeného orgánu a případně s jakou frekvencí.
 5. Zda má Dotčený orgán zřízen P.O.BOX, nebo zda zajišťuje vyzvedávání pošty Dotčený orgán přímo v provozovně České pošty, s.p., s případnou specifikací provozovny České pošty, s.p.
 6. Jaká byla v období 23.3.2020 – 1.4.2020 v rámci Dotčeného orgánu pravidla pro doručování zásilek prostřednictvím České pošty, s.p., a pokud byla pro některou z variant doručování sjednána odnáška, s jakou frekvencí a s jakým obvyklým prodlením oproti termínu doručení v daném období docházelo k vyzvedávání pošty.“