Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Podle EK jsou drafty auditních zpráv neveřejné, veřejný zájem na jejich poskytnutí nepřevažuje

Ministerstvo financí k vyvracení jakýchkoliv pochybností o tom, zda disponuje oficiálním nesouhlasem Evropské komise se zveřejněním draftu auditní zprávy týkající se nastavení systému proplácení strukturálních dotací v ČR uvádí, že už samotný návrh této auditní zprávy je hned v úvodu opatřen disclaimerem, že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění.

Aktualizováno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 23.7.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 23.7.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 609 kusů.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2019.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vysoký rating České republiky opět potvrdila agentura S&P Global Ratings, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2019, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2019), Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí, Metodický pokyn k obsahu denního herního výkaznictví a denního herního zápisu, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2019, Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2018, Finanční zpravodaj číslo 6/2019, Dokumenty ke stažení pro účastníky III. pilíře, Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018 a další témata.
  • EU a zahraničí: Rada ECOFIN k rozpočtu EU a evropskému semestru, Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 9. července 2019, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2018 a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 6/2019 a jiné.

Vydáno

Makroekonomická predikce - červenec 2019

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Vydáno

MF očekává v letošním roce hospodářský růst o 2,5 %

Ministerstvo financí zveřejňuje červencovou Makroekonomickou predikci České republiky. Dokument shrnuje vývoj makroekonomických veličin v 1. čtvrtletí 2019, hlavní pozornost je však zaměřena na hospodářský vývoj v aktuálním a příštím roce.

Vydáno

Alena Schillerová: Sledujeme torpédování státního rozpočtu v přímém přenosu

Dnes představené požadavky některých ministrů za ČSSD na rozpočet pro příští rok by znamenaly zvýšení deficitu ze 40 mld. Kč na 62 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že ministři nepředstavili žádné návrhy úspor ani konkrétní relevantní zdroje pro krytí svých stupňujících se požadavků, přičemž zvýšení deficitu o 20 mld. Kč je v období 2,5 % ekonomického růstu naprosto nepřijatelné, vystavují tato prohlášení Českou republiku hrozbě neschválení státního rozpočtu a rozpočtového provizoria.