Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. října 2019

  • Pro informaci:
    Bod č. 10: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Václavem Fischerem“

Vydáno

MP/04/2019 – Plnění poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem cizinci

Jak má správce poplatku posuzovat poplatkovou povinnost u místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v případě cizinců, kteří jsou poplatníky z titulu pobytu v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců (§ 10b odst. 1 písm. a) bod 3. zákona o místních poplatcích) a přitom pobyt přerušují, např. studenti po dobu letních prázdnin.

Vydáno

Legislativní proces ze strany Ministerstva financí více urychlit nelze

Ministerstvo financí vyjadřuje politování nad průtahy v projednávání některých vládních tisků v Parlamentu, nicméně suverénem při přijímání zákonů je Poslanecká sněmovna a Ministerstvo financí nemůže případné obstrukční jednání žádným způsobem ovlivnit.

Vydáno

Státní rozpočet na rok 2020 míří do druhého čtení

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Návrh počítá s celkovými příjmy ve výši 1 578,1 mld. Kč a s celkovými výdaji ve výši 1 618,1 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 40 mld. Kč a zůstává pro rok 2020 na stejné úrovni jako v letošním roce.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Jakou výši a skladbu částek obdržely podnikatelské subjekty v roce 2018 u následujících položek:

  • 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám;
  • 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám;
  • 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům j.n.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto na základě svobodného přístupu k informací žádáme o poskytnutí všech podkladů a vyjádření pro Vládu ČR, která je měla pro účely svého vlastního vyjádření k řízení vedenému v minulosti u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 32/15. V tomto řízení měla vláda postavení vedlejšího účastníka řízení, kdy předmětem byla (proti)ústavnost kontrolního hlášení (DPH).“

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 22.10.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 22.10.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 293 kusů.