Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2022.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2023 se schodkem 295 mld. Kč, Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M, Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M, Cenový věstník 18/2022, Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení a další témata.
  • EU a zahraničí: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference” a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2022 a jiné.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. Kopie komunikace, která proběhla mezi ministerstvem financí/ministerstvem životního prostředí a Evropskou komisí kvůli aplikaci článku 61 Finančního nařízení. Dotaz ministerstva financí a ministerstva životního prostřední byl odeslán dne 31. 5. 2022, odpověď měla být doručena v průběhu srpna.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 26. 09. 2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 26. 9. 2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje  33812 kusů.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30. 09. 2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení.

Přehled je aktuální k datu 30.09.2022 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 490 kusů.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 9/2022

Zářijové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2022

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka zveřejňuje školící akce na podzim 2022 z oblasti správy poskytovaných prostředků, finanční kontroly, řízení rizik a aplikace principů 3E.