Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2017

MF zveřejnilo v pořadí již třináctou Zprávu o vývoji finančního trhu, která shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce včetně zhodnocení dlouhodobějších trendů a informuje o hlavních legislativních aktivitách MF na finančním trhu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"1. Zda zapsanému spolku SCUBA FM, Antonínovo náměstí 59, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 22730036, byla poskytnuta dotace?
2. Kdy byla dotace poskytnuta, v jaké výši, z jakého dotačního titulu a za jakým účelem?
3. Jaká je doba udržitelnosti projektu?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"Dne 24.11.2017 byl dokončen audit projektu I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba příjemce IČO 65993390
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu."