Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 4.11.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 4.11.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 298 kusů.

Vydáno

Zálohy na odpočty DPH podnikatelům pomohou

 • Reakce na: „Další miliardy do rozpočtu? Schillerová chce podnikatelům vrátit daňové přeplatky později“
 • irozhlas.cz | 2.11.2019 | Rubrika: Ekonomika | Autor: Jiří Svatoš

Vydáno

Regulace hazardu funguje, stát se zabývá přesunem hraní na internet

Nezadržitelný nárůst online hazardu jako jeden z otazníků dalšího směřování regulace hazardních her. Debata nad tímto ožehavým tématem dnes byla jedním z témat národní konference o hazardním hraní, která proběhla v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souvislosti se zprávou zvěřejněnou Českou tiskovou kanceláří dne 21. října 2019 Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Jsou informace uvedené v předmětné zprávě ve vztahu k (ne)činnosti Ministerstva finance pravdivé, zejména pasáž "Ministerstvo se poté rozhodlo, že úhradu nebude požadovat. Odůvodnilo to tím, že neví, kdo je konkrétní viník a zda vůbec nějak pochybil."?
 2. Kdo rozhodl, že Ministerstvo financí nebude za stát vůči odpovědným úředním osobám zařazeným v Kanceláři prezidenta republiky v této věci požadovat regresní úhradu (ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů)? Prosím o jméno státního zaměstnance. Pokud státní zaměstnanec jednal na pokyn představeného, prosím rovněž o jméno tohoto představeného.
 3. Kdo je v Ministerstvu financí za stát oprávněný požadovat náhradu škody dle § 250 a § 251 zákoníku práce vůči státním zaměstnancům zařazeným v Ministerstvu financí? Prosím o jméno státního zaměstnance, který má toto oprávnění vůči osobám, na něž se dotazuji v bodě 2).
 4. Uplatňuje Ministerstvo financí za stát náhradu škody dle § 250 a § 251 zákoníku práce vůči osobám, na něž se dotazuji v bodě 2)? Pokud nikoli, učiní tak v budoucnu v souladu se svou povinností vyplývající z § 14 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů?
 5. Kdo je v Ministerstvu financí ve smyslu § 48 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, v kontrolním útvaru odpovědný za kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy ze strany osob, na které se dotazuji v bodech 2) a 3)?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 1. čtvrtletí roku 2019 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 1.11.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 1.11.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2135.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. listopadu 2019

 • Pro informaci:
  Bod č. 2: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Vydáno

Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok termínovaných vkladů v Kč pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb.

Ministerstvo financí stanovuje s účinností od 1. listopadu 2019 peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 0,50 % p. a. pro termínované vklady v Kč se splatností 6 měsíců a 1,00 % p. a. pro termínované vklady v Kč se splatností 12 měsíců.