Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 8/2022

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podávám dotaz podle zákona 106/1999Sb. v následujícím znění- kolik zaměstnanců Ministerstva financí pracovalo na resortu před rokem 1989 a pracuje na něm do současné doby. S ohledem na ochranu osobnosti stačí sdělit počet takových osob.

Aktualizováno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 06. 06. 2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 06. 06. 2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 33975 kusů.

Aktualizováno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 23. 5. 2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 23. 05. 2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 34073 kusů.