Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Jednání Rady ECOFIN 18. června 2021 v Lucemburku

V pátek 18. června se uskuteční zasedání Rady EU ve formátu ministrů financí. Vedoucí delegace České republiky bude místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Stěžejními body jednání budou daňové otázky týkající se DPH a podpora hospodářského oživení v Evropě.

Vydáno

Česko se přiblížilo soudnímu rozsudku ve sporu o střet zájmů

Platební a certifikační orgán při Ministerstvu financí dnes na žádost Ministerstva průmyslu a obchodu předložil Evropské komisi žádost o platbu projektu společnosti Fatra a.s., spadající do holdingu Agrofert (Snižování energetické náročnosti technologického procesu kalandrování v laboratoři).

Aktualizováno

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o bankách a některých dalších zákonů a novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 16. června 2021 schválila ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, společně s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a oba návrhy postoupila k projednání Senátu Parlamentu ČR.

Aktualizováno

Stanovisko k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)

Jedná se o vymezení pozitivních a negativních podmínek prominutí dluhu, zdůraznění stěžejní role příslušné organizační složky státu při prominutí dluhu, vymezení obsahu žádosti o výjimku a postup povolení výjimky Ministerstvem financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se Vás v případu veřejnosprávní kontroly u projektu s názvem „Penzion u sportovního areálu Osvětimany“. Příjemcem dotace z ROP Střední Morava je společnost CLEVER MANAGEMENT s.r.o. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve veřejnosprávní kontrole zjistil závažná pochybení u výše zmíněné dotace. Příjemci dotace byla zaslána Výzva k dobrovolnému vrácení neoprávněně proplacených výdajů ve výši 5,9 mil. Kč. Dotace ve stanoveném termínu vrácena nebyla. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava jako příslušný správní orgán zahájil daňové řízení, které skončilo Rozhodnutím Ministerstva financí 26. května 2021. Úřad se ohledně výsledku řízení odkázal na Ministerstvo financí.

Jaký je výsledek daňového řízení? Co z něj plyne pro společnost CLEVER MANAGEMENT s.r.o.?