Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

V pátek 7. srpna 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu připravená Ministerstvem financí. Finanční správa tak od zítřka začíná vyřizovat první žádosti. Pojištění dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat nejpozději do 30. listopadu 2020. Peníze jim budou vyplaceny v řádu dnů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 6. května 2019 pod č. j.: MF-11160/2019/9008-4 ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádáme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení:

 • zda zadávací řízení zakázky „Inženýrská a projektová činnost k akci Zřízení kanalizačního řádu v lokalitě Doubrava-Hranice a inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě „U starostky“ bylo ukončeno, pokud ano k jakému datu,
 • zda a k jakému datu bylo ze strany obce Doubrava požádáno o zadání veřejné soutěže na zhotovitele stavební a prováděcí dokumentace,
 • zda a k jakému datu byl předmětný projekt zařazen mezi prioritní projekty,
 • zda, k jakému datu a v jaké výši byla obci Doubrava přislíbena finanční částka na předmětný projekt,
 • zda již byly ze strany Ministerstva financí ČR, poskytnuty obci Doubrava finanční prostředky na výdaje související s předmětným projektem, v kladném případě žádám o poskytnutí konkrétního sdělení k jakému účelu, v jaké výši a k jakému datu byly tyto finanční prostředky obci Doubrava poskytnuty.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si tímto dovoluji zdvořile požádat Vás, Ministerstvo financí, o poskytnutí aktuální informace o pohledávkách za státem Libye.

Pokud to bude technicky možné, žádám o poskytnutí informací v následující struktuře:

 • Soupis jednotlivých pohledávek nebo bloků pohledávek a pro každý:
  • stručná informace o původu pohledávky (titulu pohledávky)
  • aktuální hodnota pohledávky rozdělená na jistinu a příslušenství
  • informace, zda se jedná o pohledávku uznanou státem Libye a pokud ano, kdy a v jaké výši (jistina a příslušenství) Libye uznala pohledávku.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 5.8.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 5.8.2020 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 777 kusů.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 31.7.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 31.7.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2155.

Aktualizováno

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2019

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2019 analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období.