Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2020

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a její čtvrtletní aktualizace v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu ČR za 1. čtvrtletí 2020.

  • Datum uveřejnění: 27. 04. 2020
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25. 05. 2020

Vydáno

Cenový věstník 7/2020

  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 3. 2020
  • Oznámení o vydání nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Vydáno

Nárok státních příslušníků Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na státní podporu stavebního spoření

Státním příslušníkům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt a byl jim pouze vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na státní podporu stavebního spoření za stejných podmínek, jako občanům Evropské unie.

Vydáno

Nárok osob s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijního spoření

Osobám s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt, avšak jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, resp. důchodového pojištění podle českých právních předpisů, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření za stejných podmínek, jako osobám s bydlištěm na území členského státu Evropské unie.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2020

  • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
  • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019
  • Bod č. 9: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2020
    Pro informaci:
  • Bod č. 3: Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020