Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„a. Jaká byla celková výše pokut uložených společnosti FORTUNA GAME a.s., IČO: 43003575, se sídlem Italská 2584/69, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, které byly uvedené společnosti uloženy v roce 2019, v roce 2020 a v roce 2021 za přestupek podle § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách (konkrétně za jednání spočívající v porušení § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách)?

b. Jaká byla celková výše pokut uložených společnosti SAZKA a.s, IČO: 26493993, se sídlem K Žižkovu 851/4, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha, které byly uvedené společnosti uloženy v roce 2019, v roce 2020 a v roce 2021 za přestupek podle § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách (konkrétně za jednání spočívající v porušení § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách)?“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

  • stanovisko Ministerstva financí ze dne 25. února 2021, č.j. MF-3831/2021/3903-3,
  • stanovisko Ministerstva financí ze dne 9. dubna 2021, č.j. MF-8527/2021/3903-3.