Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 6.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 6.7.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 3690 a dle ZHH je 1501.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 10.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 10.7.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 4440 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 29.12.2017 byl dokončen audit projektu Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa (2. fáze) příjemce IČO 65993390
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ? Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu".

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. července 2018

  • Bod č. 7: Informace o ukončení projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha“ a jeho vyhodnocení
    Pro informaci:
  • Bod č. 6: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2017
  • Bod č. 12: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podávám žádost o sdělení následujících informací:
1) Současně bych Vás chtěl požádat o souhlas se zpracováním požadovaných informací a publikováním v rámci vlastní bakalářské práce.
2) Dále bych potřeboval znát absolutní počet všech povolených videoloterijních terminálů na území statutárního města Ústí nad Labem. Požadované údaje bych potřeboval znát za roky 2005 (vždy k 31. 12.) až k 18. 6. 2018.
3) Chtěl bych se také dozvědět absolutní počet všech povolených videoloterijních terminálů na území městských obvodů statutárního města Ústí nad Labem (tj. Městský obvod Ústí nad Labem – město, Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice, Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov). Požadované údaje bych potřeboval znát za roky 2005 (vždy k 31. 12.) až k 18. 6. 2018.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě Ministerstvo financí ČR za posledních šest měsíců nahlásilo v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU."