Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2019

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Informační kancelář MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2019.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Příprava státního rozpočtu na rok 2020: Prioritou je školství, růst životní úrovně a investic, Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi, Občané objednali Dluhopisy Republiky za více než 9 miliard - MF jim nabídne nový typ dluhopisu, Ministerstvo financí varuje před využíváním služby DCC, Klientský přístup a snazší orientace v daních - Spuštění on-line finančního úřadu se blíží, Cenový věstník 09/2019, Cenový věstník 08/2019 a další témata.
  • EU a zahraničí: Na podporu státní správy půjde z fondů EHP a Norska téměř 150 milionů korun, Rada ECOFIN jednala o prohlubování Hospodářské a měnové unie, rozpočtovém dohledu i daňových otázkách a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. července 2019

  • Bod č. 2: Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů
    Pro informaci:
  • Bod č. 5: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018

Vydáno

Cenový věstník 09/2019

  • Výměr MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Vydáno

Nabídky nepotřebného státního majetku nově na jednom místě

Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravilo novelu vyhlášky č. 62/2001 Sb., která od 1. června 2019 ukládá všem státním institucím povinnost zveřejňovat nabídky na prodej svého nepotřebného majetku na jednom místě, a to na webových stránkách ÚZSVM www.nabidkamajetku.cz.