Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2021.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy, Informace MF pro veřejnost - Koronavirus (COVID-19), Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 - aktualizace na 2. pololetí, Seminář na téma „Dopady pandemie COVID na výkon kontroly a auditu“, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2021 - 1. čtvrtletí, Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2021, Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2020, Stanovisko CHJ č.2/2021 k prověření zvláštní odborné způsobilosti účetních v rámci přezkoumání hospodaření, Směrnice k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, květen 2021, Finanční zpravodaj číslo 23-26/2021, Cenový věstník číslo 9-10/2021, Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o bankách a některých dalších zákonů a novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, Bulletin inovací 6/2021, Novela zákona o České národní bance vyšla ve Sbírce zákonů a další témata.
  • EU a zahraničí: ČR je mezi prvními zeměmi v EU v národním hodnocení rizik praní peněz, Veřejná konzultace ke Strategii pro retailové investice, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2020, Výroční zpráva OLAF za rok 2020, Mezinárodní spolupráce v oblasti daní, Ministři financí zemí Visegrádu jednali o plánech obnovy, digitálním zdanění i taxonomii, Ecofin: Ministři financí jednali o úpravách systému DPH a plánech obnovy a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 5/2021 a jiné.

Vydáno

ČR je mezi prvními zeměmi v EU v národním hodnocení rizik praní peněz

Finanční analytický úřad (FAÚ) předkládá prostřednictvím Ministerstva financí vládě ke schválení Zprávu o druhém kole procesu národního hodnocení rizik v oblasti praní peněz a financování terorismu (NRA). Česká republika je mezi prvními zeměmi, které již zvládly druhé kolo zpracovat.

Vydáno

Příručka dobré praxe kontroly finančních prostředků poskytovaných z EU fondů

Příručka dobré praxe navazuje na Metodický pokyn CHJ č. 13 - Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů programového období 2021-2027 a doplňuje existující metodické materiály v řešených oblastech, přičemž přináší věcný pohled na používané postupy a na to, jak je lze efektivně naplňovat.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců Ministerstva financí, a to v období od roku 2011 do roku 2021 včetně. Celkové číslo by mělo zahrnovat i spolupracující zaměstnance, nebo zaměstnance ve služebním poměru na DPP, DPČ a zkrácených úvazcích.

Prosím, aby v odpovědi o počtu zaměstnanců MF bylo uvedeno, kolik z nich jsou zaměstnanci ústředního orgánu MF.“