Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 12/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Aktualizováno

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (dále jen „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. Žádám o poskytnutí vyjádření Ministerstva financí k řízení EU Pilot 7565/15/JUST.
  2. Kdy a s jakým závěrem bylo řízení EU Pilot 7565/15/JUST ukončeno? Poskytněte dokument Evropské komise, kterým bylo předmětné řízení zahájeno a dokument Evropské komise, kterým bylo předmětné řízení ukončeno.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 21.8.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 21.8.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2155.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 11/2020

  1. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám