Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Základní informace

Povinnosti vyplývající z právních předpisů pro přezkoumávání hospodaření územních celků.

Aktualizováno

Základní informace

Odborná knihovna - výpůjční doba pro veřejnost

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2020.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 – aktualizace na 2. pololetí, Hospodaření systému důchodového pojištění, Otázky - účetní metody a postupy, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2020, Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě, Finanční zpravodaj číslo 9/2020, Finanční zpravodaj číslo 10/2020, Cenový věstník 09/2020, Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, Začíná osmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, ve kterém zároveň dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu, Národní registr projektů finančního vzdělávání, Měření finanční gramotnosti 2020 a další témata.
  • EU a zahraničí: Ministři financí EU diskutovali o 750 miliardovém balíčku obnovy, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2019, Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 26.6.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 26.6.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2155.

Vydáno

Cenový věstník 9/2020

  • Přehled o provedených cenových kontrolách, které nabyly právní moci do 15. 6. 2020 – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
  • Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2020 – Olomoucký kraj
  • Oznámení o vydání nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů