Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Metodický pokyn CHJ a OHA č. 24 – Digitalizace úřadu

Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka ve spolupráci s Odborem Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Odborem Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci Úřadu vlády ČR vydává metodický pokyn č. 24, jehož předmětem je popis zásad rozvoje a správy digitalizace úřadů v souladu s cíli, principy a zásadami českého eGovernmentu.

Vydáno

SP/02/2022 - Ověření podpisu na dokladech určených pro výplatu důchodu z ciziny

Lze podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních poplatcích přiznat osvobození od správního poplatku v případě, kdy správní úřad ověřuje podpis na potvrzení o žití nebo vydává matriční doklad pro uplatnění či doložení práva v cizině, konkrétně důchodu přiznaného podle právního předpisu jiného státu?

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. listopadu 2022

  • Bod č. 6: Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2021
  • Bod č. 7: Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021
  • Bod č. 8: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
    Pro informaci:
  • Bod č. 9: Zajištění služeb podpory a rozvoje Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)
  • Bod č. 10: Informace k připravované veřejné zakázce - Sjednání úvěru pro ČR z nástroje SURE

Vydáno

Zasedání Rady ECOFIN dne 8. listopadu 2022

V úterý dne 8. listopadu proběhne v Bruselu jednání ministrů financí zemí EU. Zasedání Rady ECOFIN bude v rámci předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) předsedat ministr financí Zbyněk Stanjura.