Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. května 2022

 • Bod č. 3: Návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
 • Bod č. 18: Zpráva o plnění usnesení vlády č. 262 ze dne 30. března 2022 za resort Ministerstva financí
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2022)
 • Bod č. 12: Záměr veřejné zakázky „Centrální nákup výpočetní techniky 2022“
 • Bod č. 14: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních  a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 „Obnova reprografických zařízení“

Vydáno

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (videokonference dne 26. 4. 2022)

Dne 26. 4. 2022 se uskutečnila porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv pořádaná formou videokonference. Zápis z porady a prezentace k jednotlivým bodům programu jsou vyvěšeny níže k dispozici.

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2022

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 332/2022 ze dne 27. dubna 2022; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna deficitem ve výši 100,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 98,6 mld. Kč.

Aktualizováno

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Aktualizováno

Zákon č. 25/2017 Sb.

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí k Ukrajině,     Makroekonomická predikce - duben 2022, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2022, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2022), Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 – aktualizace, Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2022, Priority zadávání ekologických zakázek, Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2021, Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. května 2022), Finanční zpravodaj číslo 7/2022, Cenový věstník 9/2022, Cenový věstník 10/2022, Bulletin inovací 4/2022, Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2021 a další témata.
 • EU a zahraničí: Setkání zástupců České republiky a Lotyšska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, ECOFIN: Ministři financí jednali o hospodářských dopadech války na Ukrajině, Zasedání Rady ECOFIN dne 5. dubna 2022, Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na rok 2022 financovaných v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (EUAF), Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích, Příručka pro vnější hlášení v IMS, Národní strategie ochrany a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:  Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2022 a jiné.