Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Daně a cla

Vydáno

Účtenkovka má své první výherce

Ministerstvo financí zveřejňuje na svých stránkách kompletní výherní listinu historicky prvního slosování účtenkové loterie v ČR, která obsahuje seznam všech 21 025 vítězných BKP kódů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 6. listopadu 2017

  • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
  • Bod č. 12: Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Náchod
  • Bod č. 17: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“
  • Bod č. 18: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33 - „Správa spotřebních daní“
  • Bod č. 19: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 - „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“