Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2023

  1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  2. Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 13.5.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 13.5.2022 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2379.

Vydáno

Auditor/ka v odboru Auditní orgán

Základní náplní činnosti je výkon auditů v oblasti čerpání ESI Fondů v České republice. Na obsazované pozici je stěžejní agendou ověřování nastavení adekvátního kontrolního systému pro implementaci operačních programů: „OP Životní prostředí a OP Spravedlivá transformace“ a ověřování správnosti realizace projektů podpořených v rámci těchto operačních programů.  Součástí práce může být také účast na jednáních AO na vnitrostátní úrovni, případně lektorská prezentační činnost v oblasti spadající do působnosti AO.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 6.5.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 6.5.2022 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2379.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 29.4.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 29.4.2022 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2379.