Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 10.9.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 10.9.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 537 kusů.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 9.9.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 9.9.2019 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 40428 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu s ustanovením § 16a odst. 1 písm b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasílám žádost o zodpovězení následujících otázek.

  1. Má Váš resort uzavřené jakékoliv smluvní závazky se společností OKsystem a.s.?
  2. Na jaké částky jsou tyto smlouvy uzavřené? Resp. kolik vyplácí na jednotlivých smlouvách Váš resort společnosti OKsystem a.s.?
  3. Jaké mají tyto smlouvy povahu? Jsou jednorázové (např. dodání zboží) anebo na sjednanou dobu (např. licence, provoz, vývoj)?
  4. Kolik finančních prostředků Váš resort již na smlouvách jak běžících, tak uzavřených, společnosti OKsystem a.s. vyplatil a v jakém časovém horizontu?

Žádáme v odpovědi na tyto informace i přílohu s patřičnými uzavřenými smlouvami - možno zaslat i odkaz na registr smluv.

Otázky se týkají i smluv uzavřených před platností registru smluv.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 6.9.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 6.9.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2133.

Vydáno

Veřejná konzultace k Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

Ministerstvo financí připravilo veřejnou konzultaci k adaptaci právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP). Cílem konzultace je získat názory a náměty na využití diskrecí obsažených v uvedeném nařízení. Na otázky v konzultaci můžete odpovídat do 7. října 2019.