Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 12.10.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 12.10.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 2283  a dle ZHH je 1777.

Vydáno

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu předložena vládě

Ministerstvo financí dne 10. října 2018 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech nebo insolvenční zákon.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dovoluji si požádat o informace k financování obce ve vztahu ke školství a rozpočtovému určení daní.

Naše obec Bílá Lhota, IČ 00298662, okres Olomouc, je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací - Mateřská škola Bílá Lhota, IČ 70989427 a Základní škola Bílá Lhota, IČ 70989419. Zdvořile Vás proto žádám o zodpovězení následujícího:

Jaká je částka, kterou obdržela v roce 2018 a obdrží v roce 2019 obec Bílá Lhota na jednoho žáka základní či mateřské školy v rámci rozpočtové určení daní."

Vydáno

Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017

Ministerstvo financí podává Informaci o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2017. Přezkoumání hospodaření byla vykonána v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.