Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Jaké částky v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím byly poskytnuty v letech 2018, 2019 a 2020 pro: Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 257 55 277. Dle veřejných zdrojů (bez možnosti ověření žadatelem) mělo jít v roce 2020 o částku 190.969.256,0 Kč.
  2. Je částka, poskytnutá jako informace dle bodu 1 této žádosti, částkou integrovanou? Integrovanou ve smyslu, zda jde o SOUČET všech částek poskytnutých pro Člověk v tísni, o.p.s. v uvedených třech letech státem (Českou republikou) prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů dotací ze státního rozpočtu?
  3. Lze částky v uvedených třech letech poskytnutých Člověku v tísni, o.p.s. vnitřně členit? Členit ve smyslu, na jaký účel (oblast) byly poskytnuty – viz například seznam Hlavních oblastí tak, jak jsou uvedeny v bodu III, podbod b), tabulka č. 2 (Přehled finančních údajů dle jednotlivých hlavních oblastí) v materiálu Úřadu vlády, odbor lidských práv a ochrany menšin, sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, prosinec 2020)? Pokud lze členit, žádá se informace o výši dílčích částek pro konkrétní účel (hlavní oblast). 

Aktualizováno

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Vydáno

Modernizovaný Hotel Thermal přivítá první hosty

Komplexní modernizace Hotelu Thermal v Karlových Varech vlastněného státem prostřednictvím Ministerstva financí vstupuje do finální fáze. Hotelový komplex se tak může začít postupně otevírat veřejnosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující informaci – kopii Zpráv o auditu vykonané Auditním orgánem v programových obdobích od roku 2007 u projektů, kde byla žadatelem společnost IČ: 25846574.

Žadateli je známo, že společnost IČ: 25846574 žádala úspěšně o dotaci například v těchto projektech:

  • CZ.1.02/4.1.00/07.00389 Recyklační linka PET lahví
  • CZ.1.03/4.1.00/12.00328 Inovace výroby nového PET regranulátu
  • CZ.1.03/4.1.00/13.00020 Zvyšování fyzikálně-chemických vlastností PET regranulátu
  • CZ.1.03/2.2.00/12.00123 Zvýšení efektivity výroby prostřednictvím pořízení nových lisů
  • CZ.1.03/5.3.00/12.00506 Rekonstrukce objektu mechanické a zámečnické dílny a adaptace na lisovnu plastických hmot CZ.1.03/2.2.00/11.00263 Rozšíření výrobních kapacit firmy EXELSIOR Karviná s.r.o.“ 

Vydáno

Cenový věstník 9/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 5. dodatek