Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 39 – Správní činnosti

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2746, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3902 – Správní činnosti v oblasti daní, cel a hazardních her II, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Každoroční konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží pořádaná MF již od roku 2011 je mezinárodním fórem pro výměnu zkušeností s řešením těchto sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech, pro něž je konference primárně určena.

Vydáno

Dotazy k výkladovému stanovisku k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu zveřejňuje odpovědi na dílčí dotazy k výkladovému stanovisku odboru 73 k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. 6. 2021, evidované pod č. j. MF-20005/2021/73-1.

Vydáno

Rozpočet EU na rok 2021

Dne 18. prosince 2020 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2021. Celkové výdaje jsou stanoveny na 165,3 mld. EUR v závazcích a 166,1 mld. EUR v platbách.

Vydáno

Rozpočet EU na rok 2020

Dne 27. listopadu 2019 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2020. Celkové výdaje jsou stanoveny na 168,7 mld. EUR v závazcích a 153,6 mld. EUR v platbách.

Vydáno

Rozpočet EU na rok 2019

Dne 12. prosince 2018 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2019. Celkové výdaje jsou stanoveny na 165,8 mld. EUR v závazcích a 148,2 mld. EUR v platbách.