Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 893 stránek pro témata Finanční trh

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2016

  • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
  • Bod č. 2: Návrh věcného záměru zákona o výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účasti státu
  • Bod č. 13: Návrh na zvýšení základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a.s.
  • Bod č. 14: Konečné vyhodnocení III. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem
  • Bod č. 15: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015
    Pro informaci
  • Bod č. 4: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2015
  • Bod č. 11: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2015

Vydáno

Poslanci schválili zákon o spotřebitelském úvěru

Poslanecká sněmovna schválila klíčové opatření z dílny Ministerstva financí, které posílí pozici spotřebitelů na finančním trhu a zpřehlední úvěrový trh – zákon o spotřebitelském úvěru.