Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o sdělení:
1) počtu všech hazardních zařízení na území města Český Brod, a to ve formě položek, vč. adresy kde se zmíněná licence nachází, vč. délky licence.
2) informaci, zda budou licence těmto zařízení prodlužována.
3) informaci, zda MF zasáhlo proti „nelegálním hernám“ na území města Český Brod a s jakým výsledkem (podnět, pokuta apod.)
4) informaci, o celkové výši příjmu z hazardních zařízení v Českém Brodě, včetně částky, která byla přidělena do rozpočtu města Český brod za rok 2016, 2017, 2018
5) informaci o postupu: co dělat proti nelegálním hernám – krok po kroku.“

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 13.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 13.8.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 39657 kusů.

Vydáno

MP/32/2018 - Využívání údajů podle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích

Správce místního poplatku má zákonem garantován přístup k údajům podle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích. Má zřízen přístup do Czech POINTU, ale jen do základních registrů, kde je schopen vyhledat adresu obyvatele, nikoliv však jeho zákonné zástupce. Má správce poplatku nárok na přístup do agendy ohlašovny v Czech POINTU, která uvedenými údaji disponuje, nebo existuje jiný zákonný postup, jak potřebné údaje zjistit?