Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Počet služebních cest státních úředníků vašeho ministerstva a pracovních cest zaměstnanců vašeho ministerstva do Belgického království, nastoupených v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019.
 2. Rozdělení celkového počtu služebních a pracovních cest do Belgického království podle bodu 1. do jednotlivých dnů podle dne nástupu pracovní cesty. Pokud by toto rozdělení bylo nemožné nebo nepřiměřeně náročné, postačí mi poskytnutí anonymizovaného seznamu pracovních cest uskutečněných v uvedeném rozmezí, v rozsahu: cíl cesty (stát), datum nástupu cesty.“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. září 2019

 • Bod č. 3: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
 • Bod č. 4: Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“
 • Bod č. 20: Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD)
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Poskytování služeb sdílené infrastruktury a souvisejících služeb pro vybrané informační systémy MF státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ na základě vertikální spolupráce

Vydáno

Vyhláška č. 219/2019 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ministerstvo Financí ČR je zadavatel veřejné zakázky:

Systémové číslo DNS: P18V00000050
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018121
Datum otevření: 04.06.2018
Datum zavedení: 13.07.2018 17:00
Datum ukončení: 01.06.2022 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
 • Stručný popis předmětu: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořízení:
  1. osobních počítačů; přenosných počítačů, počítačových monitorů a konzolí, tabletů, skenerů; součástí, příslušenství a doplňků pro počítače,
  2. serverů,
  3. telekomunikačních zařízení a infrastruktury, síťových zařízení a komponent,
  4. archivovacích a čtecích zařízení a počítačových paměťových jednotek; diskových polí a
  5. dalšího hardware spadajícího pod uvedené CPV kódy.

Společně s plněním dle předchozího odstavce lze také pořídit:

 1. operační systém a další software, který je obvyklé dodávat společně s hardwarem,
 2. implementaci programového vybavení a
 3. údržbu a opravy programového vybavení a výpočetní podpory.

Ministerstvo ve své výzvě pod názvem "Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 18-2019" specifikuje rozsáhlé požadavky na disková pole a SAN prostředí. U zakázek obdobného charakteru ve srovnatelných resortech bývá obvyklé zpracovat před vydáním obdobné výzvy znalecký posudek na předmět veřejné zakázky.

Žádáme následující:

 1. Vyjádření, zdali pro tuto výzvu byl zpracován příslušný znalecký posudek
 2. Byl-li zpracován, poskytnout jeho kopii.“