Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Proč digitální daň? Jde o spravedlnost

 • Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí
 • Mladá fronta DNES | 17.9.2019 | Rubrika: Názory | Strana: 9 | Autor: Alena Schillerová | Téma: Ministryně financí

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás s žádostí o vyjádření, zda Váš úřad eviduje dosud nevyřízené nároky na vydání věci (restituční nákroky) dle zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro níže uvedené pozemky zapsané na LV č. 2946 v k.ú. Ponava vzniklé z původních pozemků PK p.č. 263/2 a 265/4 v k.ú. Velká Nová Černá.

Pozemky:

 • parc. č. 585/1
 • parc. č. 585/18
 • parc. č. 585/19
 • parc. č. 585/20
 • parc. č. 585/21
 • parc. č. 585/22
 • parc. č. 585/23
 • parc. č. 585/24
 • parc. č. 585/25
 • parc. č. 585/26
 • parc. č. 585/27
 • parc. č. 585/28/
 • parc. č. 585/29“

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3480, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5804 – Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na auditní činnosti při ověřování finanční podpory ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na auditní činnosti při ověřování finanční podpory ESIF, FM 2798, v odboru 52 – Auditní orgán, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Virtuální prohlídka MF

Prohlédněte si prostory bývalého klášterního komplexu v Letenské ulici na Malé Straně, kde od roku 1921 úřaduje ministr financí.