Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3434, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby:
1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3515, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby:
1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3433, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oborech služby:
1. Finance a 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Rating

Ratingové hodnocení České republiky je posouzením její úvěruschopnosti (kredibility) a schopnostem dostát svým závazkům.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (Výměna informací z vlastního podnětu), obdržely v roce 2014 informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz o smlouvách mezi Agrofert Deutchland, Bischofswerda a Farmou Čapí hnízdo.

Zdvořile žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o odpovědi na dále uvedené otázky:
1) Zda jste zahájili na základě informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz nějaké řízení vůči českým daňovým subjektům? (nechceme znát konkrétní subjekty s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti)
2) Byla tato řízení již ukončena? Pokud ano, bylo výsledkem doměření daně? Pokud byla daň doměřena, o jakou daň se jednalo (např. DPH, DPPO atp.) a jak vysoký byl doměrek na každém jednotlivém druhu daně?
3) Byl na základě podnětu od německého Finančního úřadu v Chemnitz dán podnět orgánům činným v trestním řízení?
4) Pokud jste na základě informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz nezahájili žádné řízení, jaký byl právní důvod takového postupu?

Zdůrazňuji, že nežádám informace o konkrétních subjektech, ale žádám informace ryze obecné, které povinný subjekt může bez dalšího vydat a směřují jen k veřejné kontrole činnosti povinného subjektu." 

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 7.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 7.8.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 4142 kusů.