Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 18 – Nepřímé daně

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 328, v odboru 18 – Nepřímé daně, odd. 1801 – Daň z přidané hodnoty, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničním, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

MF schválilo investici do rozšíření Terminálu 2 na Letišti Václava Havla Praha

Letiště Praha představilo dlouhodobou koncepci a strategii rozvoje do roku 2035. Reaguje tak na zvyšující se počet přepravovaných cestujících v posledních letech. Ministerstvo financí jako jediný akcionář společnosti schválilo investici do první etapy rozšíření Terminálu 2 v celkové výši přibližně 16 miliard Kč.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 12.11.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 12.11.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 298 kusů.

Vydáno

MP/05/2019 - Dobrovolný svazek obcí v postavení stavebníka vodovodu nebo kanalizace

Může obec na svém území zavést místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v situaci, kdy stavbu vodovodu nebo kanalizace zajišťoval dobrovolný svazek obcí (jehož je obec členem) v postavení stavebníka podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů?

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 8.11.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 8.11.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2164.