Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Monika Nedelková pokračuje ve funkci finanční arbitryně

Vláda dnes schválila návrh na opětovné jmenování Moniky Nedelkové do funkce finanční arbitryně. Stávající funkční období, které je dle zákona o finančním arbitrovi pětileté, uplyne Mgr. Nedelkové 17. listopadu 2021.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. září 2021

  • Bod 4: Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů
  • Bod 14: Návrh usnesení vlády o jmenování finančního arbitra
  • Pro informaci:
  • Bod 1: Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2021)
  • Bod 9: Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění Analytického modulu AISG (Informační systém pro dohled nad hazardními hrami) a souvisejících služeb“
  • Bod 10: Informace o veřejné zakázce „Výroba a dodávky bankovkového papíru“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací, a to zda Ministerstvo financí ČR:

  1. Vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obce krajským úřadem nebo auditorem.
  2. Sestavuje plány dozorů nad správností přezkoumání vykonaných krajskými úřady nebo auditory.
  3. Zohledňuje podněty občanů při sestavování plánu kontrol.“