Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 22.12.2017 byl dokončen audit Energetické úspory ve společnosti MAKRO - Brno příjemce IČO 26450691

  1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
  2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
  3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 18.12.2017 byl dokončen audit projektu Energetické úspory na objektu u žadatele BioVendor - Laboratorní medicína a.s. příjemce IČO 63471507

  1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
  2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
  3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu"

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 26.6.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 26.6.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 4947 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V loňském roce jsem obdržela reakci MFČR na Podnět pro výkon dozoru a kontroly výkonu samostatné působnosti města Mníšek pod Brdy:

V Praze dne 17. 2. 2017
PID: MFCR7XALNY
Č. j.: MF-2928/2017/6902-2
Počet listů: 3
Věc: Podnět pro výkon dozoru a kontroly výkonu samostatné působnosti města Mníšek pod Brdy
Zpracovatel: Pejšová Helena, Ing., linka 4689

Správnost vykonaného přezkoumání auditorem je prověřována podle § 20 zákona č. 420/2004 Sb. dozorem státu, spadajícího na Ministerstvu financí do působnosti odboru 17 - Kontrola. V návaznosti na to předal odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí Vaše podání uvedenému věcně příslušnému odboru k využití při jeho dozorové činnosti. K tomu dodávám, že dozor nad přezkoumáním hospodaření města Mníšek pod Brdy uvedený odbor plánuje vykonat koncem 1. pololetí 2017.

Žádám o poskytnutí informace, kdy byl dozor nad přezkoumáním hospodaření města Mníšek pod Brdy vykonán a žádám rovněž o kopii zjištění a poznatků z dozoru nad přezkoumáním, případně spisovou dokumentaci, protokol o dozoru."