Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Vyhláška č. 577/2020 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Program 29823

Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti.

Aktualizováno

IS o platech

Informační systém pro předkladatele dat - správce kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy