Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Základní informace

Informace o činnosti Výboru pro rozpočtové prognózy a seznam členů Výboru pro rozpočtové prognózy.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2023

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2023.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Konvergenční program České republiky (duben 2023), Makroekonomická predikce - duben 2023, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2023, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2023), Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2023, Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2022, Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu předložen vládě, Aktualizované a nové překlady zákonů v oblasti kapitálového trhu do anglického jazyka, Cenový věstník 6/2023, Rekordní počet účastníků Global Money Week v ČR, Iniciativa Evropské komise v souvislosti s projektem Open finance, Využití syntetických finančních dat, Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů a další témata.
  • EU a zahraničí: Národní strategie ochrany, Roční souhrnná zpráva o stavu zahraničních pohledávek ČR v roce 2022, Nejčastější dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny, Analýza pravomocných rozsudků dle § 260 trestního zákoníku za rok 2022 a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 3/2023 a jiné.

Aktualizováno

Konvergenční program České republiky (duben 2023)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 24.4.2023

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 24.4.2023 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 32881 kusů.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 21.4.2023

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 21.4.2023 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 1927.