Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se Vás v případu veřejnosprávní kontroly u projektu s názvem „Penzion u sportovního areálu Osvětimany“. Příjemcem dotace z ROP Střední Morava je společnost CLEVER MANAGEMENT s.r.o. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve veřejnosprávní kontrole zjistil závažná pochybení u výše zmíněné dotace. Příjemci dotace byla zaslána Výzva k dobrovolnému vrácení neoprávněně proplacených výdajů ve výši 5,9 mil. Kč. Dotace ve stanoveném termínu vrácena nebyla. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava jako příslušný správní orgán zahájil daňové řízení, které skončilo Rozhodnutím Ministerstva financí 26. května 2021. Úřad se ohledně výsledku řízení odkázal na Ministerstvo financí.

Jaký je výsledek daňového řízení? Co z něj plyne pro společnost CLEVER MANAGEMENT s.r.o.?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto Vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím v platném znění o zpřístupnění následující informace:

  • Rozdílové tabulky k návrhům právních předpisů s předpisy EU v souvislosti s implementací Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 11.6.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 11.6.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádám vás o poskytnutí informací o souhrnných výdajích za všechny vyhlášené programy státní podpory spojené s epidemií COVID 19 za rok 2020 a za dostupné období roku 2021. Zejména požaduji informace o celkových vyplacených podporách za program Antivirus A, Antivirus Plus, Antivirus B, Covid 2021, kompenzační bonusy pro OSVČ, Covid Ubytování I a II, Covid Nepokryté náklady, Covid Veletrhy, Covid Kulturam AgriCovid Potravinářství a další.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 4.6.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 4.6.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.