Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2020

Do hospodaření obcí a krajů se v měsíci květnu již znatelněji promítl vliv zpomalení ekonomiky a opatření přijatých vládou k zamezení nekontrolovatelného šíření pandemického onemocnění COVID-19. Na příjmové straně rozpočtů obcí a krajů se nejvýrazněji projevily na inkasu sdílených daňových příjmů, dále pak na některých položkách ve skupině příjmů z místních poplatků (např. místní poplatky z vybraných činností a služeb, správní poplatky) nebo příjmů z pronájmu majetku.

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2020

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v polovině roku deficitem ve výši 195,2 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 196,1 mld. Kč.

Aktualizováno

Peněžní plnění nahrazující úrok

Peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Jan Procházka: Záruky COVID plus už jedou

  • Rozhovor s Janem Procházkou, generálním ředitelem pojišťovny EGAP
  • Datum: 1.7.2020 Autor: Petr Lukáč Zdroj: Hospodářské noviny Rubrika: Panorama Strana: 08

Aktualizováno

Základní informace

Povinnosti vyplývající z právních předpisů pro přezkoumávání hospodaření územních celků.

Aktualizováno

Základní informace

Odborná knihovna - výpůjční doba pro veřejnost

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2020.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Komunikace s veřejností - často kladené otázky, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 – aktualizace na 2. pololetí, Hospodaření systému důchodového pojištění, Otázky - účetní metody a postupy, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2020, Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě, Finanční zpravodaj číslo 9/2020, Finanční zpravodaj číslo 10/2020, Cenový věstník 09/2020, Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, Začíná osmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, ve kterém zároveň dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu, Národní registr projektů finančního vzdělávání, Měření finanční gramotnosti 2020 a další témata.
  • EU a zahraničí: Ministři financí EU diskutovali o 750 miliardovém balíčku obnovy, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2019, Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.