Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 30.7.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 30.7.2021 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2175.

Aktualizováno

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dobrý den, našel jsem tento starší článek "Nejvíc berou v GIBS, nejméně v resortu práce", ve kterém jsou uvedeny průměrné příjmy v jednotlivých institucích veřejné správy, jako zdroj je uvedeno jednak MF a jednak ČSU. Ve smyslu níže uvedeného zákona tímto prosím o poskytnutí aktuálních informací o průměrné výši příjmu (mzdy) v jednotlivých orgánech státní správy v roce 2020, případně výhled pro rok 2021, případně 2022 (článek hovoří o plánu MF), popřípadě jiné podobné informacemi, kterými Vaše instituce disponuje.“