Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„z Úřadu vlády přišla tato tabulka, chci vědět, kdo (jméno, příjmení, pracovní zařazení) je jejím tvůrcem a poskytl ji Úřadu. Na čí objednávku, pokyn, příka, žádost (jméno, příjmení, pracovní zařazení) byla tato tabulka vytvořena“.

Aktualizováno

IS o platech

Informační systém pro předkladatele dat - správce kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 38/2020

  1. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události