Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádáme Vás o poskytnutí následujících informací:

Vycházíme z toho, že společnost Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) administruje program COVID Plus. Ačkoli je obecně v zákoně o pojišťování a financování vývozu se státní podporou stanovená dohledová a regulační pravomoc České národní banky nad EGAP (§§ 3a, 4a, 4b), v odstavci 1 uvedeného paragrafu je pro poskytování záruk tato pravomoc vyloučena. Jistou náhradu za to nabízí odstavec 2 citovaného ustanovení, který ukládá EGAP čtvrtletně odevzdávat odhad nákladů na poskytování záruk Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí. Tyto odhady nejsou zveřejňovány, ale měly by být poskytnuty na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádáme tímto o poskytnutí veškerých čtvrtletních reportů, které Vaše ministerstvo na základě odstavce výše obdrželo.“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 5. listopadu 2021

  • Bod č. 28: Žádost Evropské komisi ohledně možnosti zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH
    Pro informaci:
  • Bod č. 2: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
  • Bod č. 3: Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2020
  • Bod č. 12: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Obnova WAF F5
  • Bod č. 13: Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění „Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP“
  • Bod č. 14: Informace o záměru veřejné zakázky „Poskytování služeb pro podporu výroby a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky“

Aktualizováno

Zákon č. 25/2017 Sb.

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o zaslání kopie žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přidělení prostředků na financování Výzvy letní kempy 2021 (Č. j.: MSMT-8385/2021-1). Byl-li součástí dokument odůvodňující žádost, prosíme též o jeho poskytnutí.

Dále žádáme o poskytnutí žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navýšení prostředků na financování Výzvy letní kempy 2021.“

Aktualizováno

Daňové tiskopisy

Daňové tiskopisy finanční a celní správy.