Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Rád bych vás totuo cestou zdvořile požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o zpřístupnění jmeného seznamu všech řídících pracovníků vaší organizace/ministerstva, kteří vykonávají svoji funkci na níže uvedených pozicích:

 1. náměstek ministra,
 2. náměstek pro řízení sekce (a to i s uvedením názvu sekce)
 3. náměstek člena vlády
 4. ředitel odboru, a to i s uvedením názvu odboru, za který odpovídá,
 5. vedoucí oddělení, a to i s uvedením názvu oddělení, za které odpovídá,
 6. jiný řídící zaměstnanec s uvedením pozice v rámci struktury organizace/ministerstva (pokud existuje, pokud neexistuje, budu rád za informaci, že jiný řídící zaměstnanec není zařazený v organizační struktuře).

Současně si dovolím požádat i informace tak, aby ze jmenných seznamů bylo zřejmé, kteří zaměstnanci vykonávali funkci k níže uvedenému datu:

 1. k 1. 1. 2017 a 1. 7. 2017,
 2. k 1. 1. 2018 a 1. 7. 2018,
 3. k 1. 1. 2019 a 1. 7. 2019,
 4. k 1.1. 2020 a 1.7. 2020,
 5. k 1.1. 2021 a 1.7. 2021,
 6. k 1.1. 2022 a 1.7. 2022“.

Vydáno

MF informuje o plnění Strategie vlastnické politiky státu v roce 2021

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy „Zprávu o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021“, která je v souladu s usnesením vlády č. 115 ze dne 17. února 2020 každoročně předkládána vládě.

Vydáno

MF zveřejňuje výsledky strategických subjektů za rok 2021

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy „Zprávu o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2021“, která je v souladu s usnesením vlády č. 115 ze dne 17. února 2020 každoročně předkládána vládě.

Vydáno

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) zveřejňuje aktualizovaný seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů chybových kódů Analytického modulu AISG a informuje o dalších souvisejících o změnách.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 7.11.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 7.11.2022 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 33294 kusů.

Aktualizováno

Program 29823

Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení.

Vydáno

Fiskální výhled ČR - listopad 2022

Fiskální výhled je zpracováván s roční periodicitou (zpravidla v listopadu). Zpravidla zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky.