Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Právník/Ekonom v oddělení Správní činnosti v oblasti celnictví

Na tomto služebním místě Vás čeká vyřizování řádných a mimořádných opravných prostředků v daňovém, správním a přestupkovém řízení. A vyřizování dalších prostředků ochrany v daňovém a správním řízení, jako jsou stížnosti, podněty na nečinnost a podjatost. 

Vydáno

IT pracovník – koncepce, strategie, projektové řízení, správa SW

Do samostatného oddělení Strategické a projektové řízení hledáme uchazeče s dlouholetou praxí/uchazeče s praxí na obdobné pozici/absolventa. V rámci oddělení nechybí komunikativní, přátelský kolektiv a vzájemná kolegiální spolupráce. Při nástupu se můžete těsit na adaptační proces pod vedením zkušeného mentora.

Vydáno

Vyhlášky pro rok 2023 – pro účetnictví státu

Dne 16. září 2022 byla v částce č. 124 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 269/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 270/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2023.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. ledna 2023

  • Bod: Návrh na prodloužení platnosti opatření v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
  • Bod: Použití vládní rozpočtové rezervy v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2023 na kompenzační příspěvek krajům za zajištění dočasného nouzového přístřeší či nouzového ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny

Vydáno

RISPF – podpora systému a komunikace prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS

Ministerstvo financí informuje, že v souvislosti s rozšiřováním funkcionalit Rozpočtového informačního systému Programového financování, který zahrnuje stávající systémy EDS/SMVS, JDP a RIS ZED, bude nadále podpora systému a komunikace s Pověřenými osobami probíhat prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS.