Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za srpen 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci srpna deficitem ve výši 231,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 218,0 mld. Kč.

Aktualizováno

Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

Některé zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve prospěch územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„rád bych Vás, tedy ministerstvo financí, touto cestou požádal ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informací o sdělení:

  • v kolika případech a kdy Alena Schillerová jako ministryně zrušila rozhodnutí ministerstva o zařazení webové stránky na seznam nepovolených internetových her dle ust. § 84 odst. 4 zákona o hazardních hrách,
  • kterých webových stránek (adres) se rozhodnutí týkalo,
  • kopii těchto rozhodnutí ministryně a zároveň i všech dalších rozhodnutí v těchto věcech.“

Aktualizováno

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Každoroční konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží pořádaná MF již od roku 2011 je mezinárodním fórem pro výměnu zkušeností s řešením těchto sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech, pro něž je konference primárně určena.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2022.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí k Ukrajině, Makroekonomická predikce - srpen 2022, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 – aktualizace na 2. pololetí, Konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, Veřejné konzultace k přípravě návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí, Informační bulletin č.2/2022, Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2022, Vyhláška č. 249/2022 Sb., Milostivé léto – metodická pomůcka k uplatnění osvobození od placení vymáhaných pohledávek na místních poplatcích, Přehled dohod o podpoře a ochraně investic, Finanční zpravodaj číslo 11/2022, Finanční zpravodaj číslo 12/2022, Cenový věstník 17/2022, Přehled platných smluv, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2022 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2022 včetně Komentáře a další témata.
  • EU a zahraničí: CEB - Rozvojová banka Rady Evropy a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 7/2022, Finanční a ekonomické informace 8/2022 a jiné.

Vydáno

Vyhláška č. 249/2022 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů