Novinky

Vybraná témata

Informační sdělení Ministerstva financí k vybraným tématům. Často hledané informace a zprávy k aktuálním nebo očekávaným situacím.

ilustrace

Aktualizováno

POVODNĚ

Povodeň – postup při financování krizových situací a škod pro územní samosprávné celky - kraje a obce. Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou.

Vydáno

Informace občanům ČR ve věci vypořádání za majetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině

Dne 1. října 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Podle tohoto zákona se povinnou osobou pro vypořádání a vyplácení náhrad stalo Ministerstva vnitra, za které v těchto záležitostech jedná odbor správy majetku.

Archiv, jehož součástí jsou údaje o majetku a přihlášky podané k soupisu majetku zanechaného na území Zakarpatské Ukrajiny, se nachází na Ministerstvu financí. Zájemce o kopie dokumentů z těchto spisů žádáme, aby své žádosti podali písemně na uvedenou adresu.

  • Kontakty na Ministerstvo vnitra - odbor Správy majetku (Povinná osoba pro vypořádání a vyplácení náhrad)
  • Kontakty na Ministerstvo financí - odbor Náhradové agendy (Archiv spisů)