Novinky

Vybraná témata

Informační sdělení Ministerstva financí k vybraným tématům. Často hledané informace a zprávy k aktuálním nebo očekávaným situacím.

ilustrace

Aktualizováno

Informace pro klienty Sberbank CZ

Situaci kolem Sberbank CZ intenzivně řeší Česká národní banka (ČNB) coby dohledový orgán nad finančními trhy a bankovními domy. 

Vydáno

Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině a očekáváným vysokým počtem uprchlíků do České republiky se předpokládá, že řada obcí bude mít zájem řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních poplatcích a jejich vydaných obecně závazných vyhlášek, a to využitím institutu prominutí místního poplatku. 

Vydáno

Zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje o zpřísnění dosavadních a přijetí nových mezinárodních sankcí Evropské unie vůči Rusku v souvislosti s eskalací rusko-ukrajinského konfliktu.

Aktualizováno

Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru

Ministerstvo financí připravilo pro poplatníky zasažené současnou situací liberační balíček, který přináší faktické posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob o tři měsíce do 1. července 2020.