Novinky

Ministryně financí Alena Schillerová hostem pořadu Byznys ČT24

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Česká televize
  • ČT 24
  • Veřejný sektor
  • Ministr financí
  • Rozhovor
  • Ekonomika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Koronavirus

Datum vydání: 09. 03. 2021 | Zdroj: Česká televize | Rubrika: Byznys ČT24

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Reorganizace státních podpůrných programů za desítky miliard korun. Nespokojené firmy mluví o poslední kapce před krachem, zaměstnanci o šikaně a obavě ze ztráty práce. Kdo má pravdu a ustojí Česko nejhorší krizi v novodobé historii? Ptám se hned na úvod ministryně financí Aleny Schillerové, dobrý večer. Tak, paní ministryně, ustojí Česko tuto krizi a možná doplním ještě se vztyčenou hlavou?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já jsem optimista, celoživotní optimista. Já jsem o tom přesvědčená. Mě už loňský rok překvapil tím, že na to, jak krátce a omezeně fungovala ekonomika, tak ten propad byl podle Českého statistického úřadu, prosím, berte mě s rezervou, „jenom“ -5,6. A vzpomeňte si, jaké byly odhady dvojciferných čísel. Naše ekonomika je neuvěřitelně robustní. Já v ní velmi věřím. A navíc zafungovalo i to, že jsme dali miliardy korun do státního rozpočtu. Ať si kdo říká, co chce, protože samozřejmě vždycky bude v této těžké době spoustu kritiků, tak se nám ty peníze vrátily a já prostě věřím, že pokud budeme v této politice pokračovat, tak se nám to vrátí. Teď je podstatné testování, co provádíme. Jsme první v Evropě, kteří se do této obrovské logistické akce pustili. A samozřejmě očkování, abychom se co nejdřív vrátili do normálního života.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/
Všichni si přejeme, aby to léto už bylo normální, ale je to na nás všech. Musíme všichni teď nějakým způsobem dodržet ten lockdown a potom být zase velice opatrní, když budeme rozvolňovat. Já si myslím, že při těch číslech, co máme, tak o tom budeme diskutovat až po Velikonocích.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Jako vicepremiérka současné vlády, jaké podle vás čeká Českou republiku léto? Bude to léto, které známe z předcovidové doby?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak to nejsem úplně schopná říct. Myslím si, že bude určitě omezené cestování, že to nebude tak, jak jsme byli zvyklí -- že jsme si naplánovali dovolenou. Nevěřím, že to bude naprosto neomezené. Pevně však věřím, že v létě budeme už mít maximum naočkováno, možná už bude naočkována celá dospělá populace, a že už budeme v úplně jiné situaci.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Takže věříte v to plné rozvolnění?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já věřím v to plné, ale nebude naráz, to určitě ne. My teď v tuto chvíli s velkou pokorou vnímáme ten mírný pokles. To rozhodně není zatím žádný důvod k optimismu, ale podívejte se okolo nás, že ono se to trošku přelévá, zhoršují se zase čísla v okolí. Ale to nikomu nepřejeme, samozřejmě chceme, aby se z toho celá Evropa dostala, celý svět, protože je to velmi důležité. A my musíme v první chvíli zajistit školství, protože tady máme děti, celou generaci studentů, která rok nebyla ve škole. Takže to je naše zásadní priorita. Plus naočkovat teď učitele. Očkují se samozřejmě senioři 80+, 70+ se přidali, zdravotníci už jsou z velké části naočkováni. Teď musíme využít tu dobu, kdy jsou zavřené školy, a naočkovat učitele. Je jich zhruba 330 000. A také připravit testy pro žáky do škol. Absolutní priorita je návrat dětí a studentů do škol, to je na prvním místě.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Ono samozřejmě každý ten den, kdy ta opatření platí, tak stojí také peníze, což vy jako ministryně financí, předpokládám, nevidíte zas tak ráda. Slýcháme větu: Musíme to vydržet. Já se ptám tedy vás jako ministryně financí, jak dlouho to vydrží, ten nápor, veřejné finance?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Sněmovna schválila asi před 14 dni novelu zákona o státním rozpočtu s 500 mld. deficitem. Ono to číslo zní ohromně a někdy vím, že i ekonomové to vykládají špatně -- říkají bylo tam 320, a teď je tam 500, takže má vláda 180 miliard. Nemá samozřejmě. Přes 100 miliard byl dopad na příjmové straně, to znamená peníze, které už nevybereme v důsledku revolučního snížení daní z příjmů, kdy jsme snižovali zaměstnancům daně o tisíce korun. Potom jsou tam samozřejmě refundace nebo změna rozpočtového určení daní, abychom obcím, krajům a městům zhruba z 80 % vynahradili ten výpadek.
To celé jde samozřejmě z veřejných rozpočtů. Výdaje se navýšily asi o necelých 78 miliard, 6,5 miliardy máme ve vládní rozpočtové rezervě, takže máme nějak disponibilní zhruba přes 80 miliard. A to jsou peníze, které jsou naplánovány převážně do těchto programů.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
K tomu, co a jak právě se státním rozpočtem, se ještě dostaneme, ale připomeňme si další aktuálně schválené výdaje vlády. Další opatření za další miliardy ze státního rozpočtu, konkrétně odměny zdravotníkům za 12 miliard, pracovníkům v sociálních službách za dalších 5 miliard nebo navýšení kompenzačních programů o 20 miliard korun.

Karel HAVLÍČEK, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Těmito čtyřmi programy, tak, jak jsme to poskládali, tak v zásadě by neměla být už firma v České republice, která by nedosáhla na žádnou podporu.

redaktor/citace: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, zdroj: Twitter
Několik vět k vládnímu rozhodnutí o kompenzacích pro rok 2021. Především nejde o žádné férové kompenzace, ale o poslední hřebík do rakve řady firem. Vláda se vědomě rozhodla nechat tisíce firem padnout poté, co rok bojovaly o přežití. Nepochopitelné.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
No, a dalšími položkami, které vláda konkrétně nevyčíslila, jsou prodloužení prominutí DPH u respirátorů nebo úhrada převozů pacientů do ciziny. Některé příjmy navíc budou mít zpoždění kvůli prodloužení lhůty podání, a tedy i zaplacení daňového přiznání. Tak například DPH u respirátorů, to je konkrétně i příklad třeba mě, právě to, co já mám na obličeji, vy nosíte nanoroušku, pokud se nemýlím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nanoroušku, ano.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Přesuňme se ale k těm opatřením nebo k těm kompenzačním programům pro podnikatele. 20 miliard korun. Reálně, na jak dlouho to vydrží, paní ministryně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ono je to více. On pan vicepremiér, když to počítal, tak bral kompenzační programy, které dělá MPO...

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Ty dva nové?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
… a bral k tomu Antivirus. To je 20 miliard, ale k tomu si přičtěme dalších 20 miliard. Téměř 20 miliard je kompenzační bonus. A já už jsem to uváděla, samozřejmě. Ono se to velmi těžko odhaduje, protože my přesně nevíme, kolik se třeba do těch nových programů Covid Ztráta a Covid 21 přihlásí podnikatelů. Nevíme zhruba, kolik budou uplatňovat té ztráty, protože to se všechno bude vyčíslovat. Na rozdíl od těch cílených programů v loňském roce, kdy jste věděl, že na pokoj půjde třeba 150 až 350 Kč, tak se to dalo propočítat. Věděli jste, kolik jsou zhruba smlouvy nájemného a tak dále. Toto se velmi těžko odhaduje. Takže je to jakýsi hrubý odhad, ale dali jsme dvojnásobek. Kdybych vzala, že ty programy MPO plus MMR dohromady byly v průměru v loňském roce 3 miliardy měsíčně, tak teď jsem plánovala zhruba 6 miliard měsíčně. A říkám otevřeně, pokud by ta uzávěra zůstala v tomto rozsahu, a uvidíme ještě, jak se nám vlastně začnou naplňovat tyto 2 nové programy, tak peníze budou velmi těžko vystačovat někdy do června tohoto roku, velmi těžko.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Co přijde pak?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já doufám, že v té době už budeme otevírat. Já doufám, že začneme rozvolňovat, že se začnou otevírat školy a tak dále. Podívejte se, co jsme teď dokázali za pár dnů -- vytvořili jsme vlastně testování v 10 000 firmách. Je to 2,1 milionu zaměstnanců, kteří musí povinně minimálně jednou týdně být otestováni. Teď se přidal veřejný sektor a já se domnívám, že toto bude cesta. Samozřejmě za určitých podmínek, až řekne Ministerstvo zdravotnictví, až řeknou experti. Šlo by to tak nastavit třeba i ve službách a dalších segmentech ekonomiky, které jsou dnes omezené, a začít otevírat.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Dobře, ale to, jak jsme slyšeli i z úst pana premiéra, se minimálně ještě měsíc nestane. Otevírat nebudeme, takže já jako živnostník, který má zavřeno, tak můžu počítat s tím, že na tyto podpory bude do konce června? Když mi necháte zavřený provoz?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Určitě, určitě, živnostník se vůbec nemusí bát, to je otázka kompenzačního bonusu.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Tak pokud se nemýlím, tak kompenzační bonus taky je zatím únor, březen schválený.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano, ale on je schválen na 2 měsíce. Já jsem do toho zákona prosadila, připravili jsme to s kolegy na Ministerstvu financí a já jsem to prosadila na vládě, a pak v parlamentu, že tam je možnost prodloužit to vždy o měsíc vládním nařízením. Takže to bychom samozřejmě využili.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
A na to peníze budou?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Na to peníze budou, to jde z veřejných rozpočtů. Takže o to méně vybereme, protože to jde z veřejných rozpočtů, to není výdajová strana, to je zase úplně jiný šálek kávy. Ale samozřejmě pak to bude něco stát, protože musíme podle té zákonné úpravy doplácet kompenzaci ve výši 80 % krajům, městům a obcím za tu část, která se vezme z jejich rozpočtů.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Takže chápu to správně, že v podstatě slibujete, pokud bude v dubnu zavřeno, bude kompenzační bonus.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
To se nemusí určitě živnostníci bát, to slibuji.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Slova Tomáše Prouzy: Nedosáhne na tu pomoc tak, jak je nově nastavená v těch programech, 25 % podnikatelů. Souhlasíte s tím?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak já si myslím, že se ukáže, že to ani pan prezident neví. Já bych chtěla upozornit -- jim se samozřejmě nelíbí 1 položka. My jsme s ním ještě včera s panem vicepremiérem Havlíčkem jednali. My jsme na začátku, když byla poptávka, a dokonce po tom volaly i tyto svazy, udělejte sjednocující program … já se do toho nechci zamotávat, do té minulosti. Prostě tady bylo jaro, kde spíš ty programy byly plošné, pak byl podzim, kdy se ekonomika zavírala postupně, takže jsme spíš cílili na ty zavřené provozy, a teď, protože to trvá dlouho, tak je poptávka po tom, abychom udělali nějaké plošné programy. Tak jsme řekli, ano. To znamená -- postupně zrušíme ty cílené programy, oni teď dobíhají a končí, některé už skončily, ale zastřešíme to tady tímhletím programem. Víte, tady byla totiž taková docela nespravedlnost, která se vyvinula v průběhu, že byly firmy, které dosáhly díky těm podmínkám na x různých podpor, a pak byly firmy, které nedosáhly téměř na nic. A to jsme chtěli odstranit. My jsme si už na samém začátku řekli ty zásadní parametry. Řekli jsme si -- zachováme kompenzační bonus a Antivirus jako takové pilíře té pomoci a vytvoříme nějaký program, který bude zastřešující a bude vlastně cílit na ztrátu, prostě na pomoc s těmi fixními náklady. No a to byl ten základ. A pak jsme si stanovili, že budeme kompenzovat tam i tam 50 % propadu, buď ztráty, nebo propadu příjmů. To byly podmínky, na kterých jsme to postavili. Bohužel to však byla i věc, na které jsme se včera neshodli, protože svazy chtěly 30, pak teda ustoupily na 40, ale pro nás už skutečně není obhajitelné, když máme 50 % propadu v kompenzačním bonusu, to dávat jinam.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
A nejsou to právě jenom ty procenta obratu, co někteří vytýkají. V dnešním vysílání zazní i otázky některých osobností ekonomického života, třeba Jan Kubíček z Asociace nákupních center.

Jan KUBÍČEK, předseda českého výboru Asociace nákupních center
Rád bych se zeptal paní ministryně, proč z plošných programů bylo vyřazené Covid Nájemné, když se přitom jedná o program, který je do velké míry plošný, protože se netýká jenom nákupních center, ale týká se gastra, týká se obecně maloobchodu, kin, fitness a podobně?

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Já, pokud se nemýlím paní ministryně, tak i ministr Havlíček úplně původně říkal -- ano, budu jednat o tom, jestli Covid Nájemné zůstane, je to velmi funkční pomoc. Proč tedy nezůstalo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
I přesto, že byla největší poptávka po tom, aby právě Covid Nájemné zůstalo vedle těchto programů, tak to prostě nejde.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Proč?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Například z fiskálních důvodů. Vemte si, že Covid Nájemné byl třeba funkční program, byl i oblíbený, ale zdaleka se netýkal všech. Samozřejmě, že ho pobírali -- třeba tady zrovna ten váš tazatel mluvil o nákupních centrech -- podnikatelé, kteří měli v nájmu nějakou nemovitost, ale pak máte celou řadu podnikatelů, kteří neměli v nájmu nemovitost, kteří byli třeba ve své nemovitosti. A ti nepobírali nic. My jsme tyto nespravedlnosti chtěli odstranit, protože to je přesně to, co říkám -- někdo dosáhl na všechny ty podpory a někdo skoro na žádnou. Proto jsme šli na tu ztrátu, ta je spravedlivá, a proto jsme šli na 50 % propadu příjmů nebo obratu, to už je podobné. Protože jsme chtěli, aby na to dosáhli skutečně ti, kteří jsou postižení. A ti pak budou kompenzováni 60 procenty. A nezapomínejme, že máme zhruba měsíc účinný pandemický zákon. Tam, pokud někdo nebude spokojen s tou náhradou, kterou dostává, tak samozřejmě může postupovat ještě podle pandemického zákona, kde se to bude proti sobě započítávat.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Shrňme ještě parametry plánu státního rozpočtu. Půl bilionu korun, výše aktuálně schváleného schodku státního rozpočtu. Jeho navýšení schválila sněmovna vládě v únoru. Oproti původnímu návrhu jsou momentálně v rozpočtu o 100 miliard nižší příjmy. Klesnout mají zejména vlivem zrušení superhrubé mzdy a také navýšením slevy na poplatníka. Výdaje mají vzrůst o 77 miliard. V tom jsou zahrnuty třeba kompenzace, odměny zdravotníkům nebo nákupy vakcín. Paní ministryně, vy jste říkala -- peníze v takovéhle situaci vydrží do června. Znamená to, že pokud budeme v této situaci, nebo nějaké podobné v červnu, budete žádat o další navýšení státního rozpočtu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak já hlavně doufám, že v té situaci už nebudeme.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Ale jako ministryně musíte mít nějaký plán.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Samozřejmě, že mám nějaký plán. Ten plán je jednoduchý, ty cesty jsou vždycky 2. Já jsem přesvědčena o tom, že v té situaci už v té době nebudeme, že se postupně začne rozvolňovat a že začnou tím pádem odpadat tyto velmi nákladné kompenzace, které samozřejmě ale musíme teď dávat, protože nemůžeme nechat firmy bez pomoci. A zejména udržujeme zaměstnanost, pomáháme živnostníkům a tak dále. To všechno jsme si tady říkaly. Já jsem to zažila loni 3×, já jsem šla loni 3× s novelou zákona o státním rozpočtu do Poslanecké sněmovny. Letos jsem šla poprvé a ta situace byla specifická...

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Nepůjdete letos třikrát?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
No, to už ani nestihnu, protože v říjnu jsou volby, a pak bude nějaký čas trvat, než vznikne Poslanecká sněmovna. Já to musím mít promyšleno do léta, protože následně se v nějakém termínu Poslanecká sněmovna rozpustí a neměl by to ani kdo schválit. Ono se tady pořád různě v mediálním prostoru říká, že vláda neví co, ale my přesně víme, co děláme a proč to děláme. Třeba jsem poslouchala, když jsem tady čekala -- měli jste pořad a tam někdo říkal, že už od podzimu se má povinně testovat. Ale jak můžete nařídit firmám na podzim povinně testovat, když tu nebyly testy? A tak dále. Takže ty kroky jsou promyšlené samozřejmě. Teď jsme v jiném tématu, tak se ale vrátím k rozpočtu.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Takže jaký je ten promyšlený plán?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ten promyšlený plán je v podstatě dvojí. Nemáte nikdy jinou možnost -- když vám dojdou peníze, tak začnete škrtat a snažíte se někde uspořit. To záleží, kolik peněz potřebujete, protože jednotky miliard najdete, desítky miliard ne, to je nesmysl. To bych ochromila fungování tohoto státu a ochromila bych dávkový systém, provoz policie, hasičů a tak dále. To můžu vyjmenovat platy a já nevím co všechno. To určitě nechceme, ale kdybych hledala jednotky miliard, poradím si. Když bych hledala desítky miliard, nezbývá než prostě navýšit schodek. A já pevně věřím, že k tomu, doufejme, nedojde.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Tak buďme konkrétní, když škrtat jednotky miliard, kde?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak já jsem škrtala i teď v té krizi.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Ale spíš kde budete škrtat, když tak dál?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Škrtala jsem v provozních výdajích. Já jsem to dělala i v konjunktuře mnohem zásadněji. Snížila jsem počet úředníků asi o 4 300. Ono se to nemnoho říká, ale je to tak. Škrtala jsem v provozních výdajích, nastavila jsem neproplácení...

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
A to je ta budoucnost, co když přijde, tak vy budete znovu škrtat v provozních výdajích?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano. Ale říkám otevřeně, že bych tam našla maximálně jednotky miliard. Vemte si, že když třeba vezmu všem rezortům 5 % provozních výdajů, tak získám něco přes miliardu.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Pak tu máme naopak příjmovou část. I Národní rozpočtová rada říkala, že je třeba konsolidace veřejných financí, dlouhodobý plán, budou se muset zvyšovat daně. Varianta jakékoliv vyšší daně -- byla by pro vás cestou?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
My jsme konsolidaci veřejných financí zpracovali. Je poměrně rozsáhlá a poslali jsme ji už loni na podzim rozpočtovému výboru. Naše konsolidace v podstatě stála na třech pilířích. Já jsem to tady teď vysvětlovala v médiích, protože Národní rozpočtová rada by chtěla konsolidovat, ale teď jsme v krizi, teď jsme ve velké válce.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Ale nějaký plán mít přeci jako ministryně financí musíte.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano, ten plán samozřejmě je i na papíře, byl zaslán rozpočtovému výboru. A jak jsem řekla -- má tři pilíře. První je, že se nebudou valorizovat platy státních úředníků, už letos se vlastně vůbec nevalorizovaly, zůstaly zmrazeny. A jsem ráda, že si i Poslanecká sněmovna zmrazila platy ústavních činitelů. Další věc je nevalorizace provozních výdajů, což znamená, že tím pádem de facto neporostou provozní výdaje. A třetí věc jsou evropské peníze, o tom se málo mluví. Ale my v rámci toho nového víceletého rámce, toho sedmiletého, získáme 962 miliard nebo 970, podle přepočtu eura. A pořád jsou ještě na cestě nedočerpané peníze z toho období, které končí. Ale tam vždycky máte ten poslední rok +3, ještě ty peníze přichází, takže dostaneme ještě necelých 300 miliard, což je významná pomoc do ekonomiky. No, a pak je samozřejmě změna daňového mixu. Víte, že Andrej Babiš dal politický slib, že to snížení daně zaměstnancům je na 2 roky.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Tak v zákoně to není, pokud se nemýlím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
V zákoně to nešlo napsat. Tam byste musela natvrdo uvést, jaké budou za 2 roky sazby. A to je politické rozhodnutí, to se musí rozhodnou příští vláda.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Jaké by byly daňové sazby z příjmů, kdybyste byla ministryní financí?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já si třeba vůbec nemyslím, že by se muselo jít touhle cestou. Já si naopak myslím, že může být prostor třeba i jinde v rámci toho daňového mixu. Já si myslím, že my bychom naopak cenu práce u nás neměli zvyšovat. My máme i problematické odvody. Ty rezervy by šlo hledat jinde. Například Evropská unie teď třeba chystá nové poplatky, nové daně. Bude to chtít ale samozřejmě jednomyslnost. Chystají se poplatky z odpadu a konečně také evropská digitální daň, přičemž my se snažíme, aby to bylo na platformě OECD. Když to bude na platformě EU, budu taky ráda, ale to je spíš jen taková úvaha. Ale já si myslím, že každá budoucí politická nebo každá strana, která půjde do voleb, by si měla připravit svůj vlastní volební program. Měla by ho představit voličům, ať voliči ví, do čeho jdou, když ji zvolí. Takže to si myslím, že bude otázka. A diktovat to... Národní rozpočtová rada měla pocit -- a to je jenom odborná debata, to není nic, co bych jim vytýkala, oni mají právo na svůj názor stejně tak jako já -- oni měli pocit, že bych měla mít připravenou tu změnu daňového mixu. A já říkám, že to přece nelze budoucí politické reprezentaci vnucovat.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
A není to, paní ministryně, ale tak, že vy byste mohla být tou budoucí ministryní financí? My se tady pořád bavíme o tom, že něco v říjnu končí, ale vy přeci musíte mít plán, kdybyste byla na další 4 roky ministryní financí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já ho mám samozřejmě, já o něm debatuji, ale není ještě plně dotažený. Bude určitě vetknut, pokud se dohodneme, a to není jenom moje otázka, je to debata v rámci hnutí ANO, do volebního programu.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
A můžete být konkrétnější?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne, ne, zatím ne.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Dobře.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Protože jsou to vize, to jsou moje vize, moje plány, které nemám třeba ani vydiskutované s Andrejem Babišem, protože na to nemáme čas. My řešíme očkování, trasování, testování a tak dále, takže jsme ještě neměli čas si na to pořádně sednout. Ale já na tom samozřejmě pracuju a v hlavě to mám.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Rozumím. Další dotaz pro ministryni položí hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank
Paní ministryně Schillerová, ráda bych se vás zeptala, kdy a jak plánujete dostat naše veřejné finance do pořádku. Protože současná situace je opravdu neúnosná. Státní rozpočet totiž stojí na dvou nohách, a to jsou příjmy a výdaje. A vy jste daňovým šokem, daňovou rošádou amputovala jednu z těchto dvou důležitých noh. Přišla jste o nemalé příjmy. A já se ptám, kde tyto příjmy budou budoucí ministři financí shánět.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Tak na první část otázky jsme odpověděli, ta se týkala veřejných financí. Nicméně máte pocit, že jste si amputovali nohu tím, že jste zrušili superhrubou mzdu? Přece jenom předpokládám, že vám by se těch 90 miliard teď dost hodilo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak my v mediálním prostoru s paní Horskou vedeme velmi často diskuze. To znamená, že se často neshodneme, ale to je také normální. A já vždycky říkám -- třeba na podzim jsem stála proti celé té armádě takzvaných, já jim říkám pop-ekonomové, to znamená vezoucí se na takové módní vlně, kdy všichni říkají, budou dvojciferná čísla propadu a pak zas říkají ono -- podívejte se po Evropě. V celé Evropě, a my si to sledujeme, srovnáváme si to, ty ekonomiky jdou cestou masivního investování do postiženého národního hospodářství, do ekonomiky. Představte si, že by to Německo nedělalo, jak bysme to my okamžitě pocítili, kdyby nedávali miliardy EUR do své ekonomiky, do svého hospodářství. Stejně tak to dělá Česká republika a maximálně se snaží. Je to skoro 330 miliard ve všech těch segmentech přímé pomoci, daňových úlev, anebo státem podporovaných záruk, takže to je ten základ a to, o čem mluvím. My máme nastavenou trajektorii konsolidace veřejných financí, to znamená, že budeme snižovat o půl procentního bodu deficitní strukturální saldo tak, že dosáhneme … samozřejmě to bude o nějakou dobu delší, protože jsme navýšili deficit, dělají to všechny země, dokonce Evropská komise udělala to, že loni rozvolnila fiskální pravidla -- taková ta, podle kterých se má sledovat strukturální saldo, jak má vypadat, kolik má maximálně dosahovat -- na rok 21, a teď nedávno vydala prohlášení, že je rozvolní i na rok 22. My jsme si však vytvořili polštář tím, že jsme měli velmi nízké zadlužení, velmi zdravé veřejné finance a mohli jsme si dovolit zadlužení vyšší. Takže my se pořád držíme na tom třetím, čtvrtém místě. A to, o čem mluvila paní ekonomka, a ona mířila na tu sníženou daň z příjmu -- ale kdy jindy prostě pomoct 4,5 milionu zaměstnanců? Kdy jindy než teď? Když oni potřebují peníze, aby je vrátili ekonomice, aby je utratili? Takže v tomhle my se neshodneme.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Tak z druhé strany jsme celkem poučení z toho roku, který uběhl, že lidé...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Teď jsem to chtěla říct. Jste mě předběhla.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
No ale lidé začali dost spořit, spíš než aby nalili peníze do ekonomiky.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ale oni hlavně v tom roce, když byla krize, 2008 až 2009, tak oni hlavně nic nedostali. Já jsem si to vytáhla, celá řada pamětníků, nedostali ani korunu. Tam šla pomoc 3,5 procenta HDP. A tehdy jsem si to nechala přepočítat na HDP, protože peníze měly jinou hodnotu. To znamená, že ti lidé prostě zůstali bez příjmu, ten stát jim nepomohl ani korunou. Na rozdíl od přístupu letošního. Vždycky máte 2 cesty, nedáte nikomu nic, budete šetřit, zaškrtíte ekonomiku a dostanete se do další recese jako v roce 2011 až 2012, anebo té ekonomice pomůžete. Ale já věřím, že se nám náš přístup vyplatí.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Ale ty peníze se do té ekonomiky nevrací stoprocentně zatím. Lidé neví, co bude, tak ty peníze zatím drží.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Toto také často slyším. No a za co měli utrácet? Vždyť bylo poměrně dlouho zavřeno.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Což teď vypadá, že bude úplně stejně, paní ministryně.

Alena Schillerová, ministryně financí /nestr. za ANO/
Což teď vypadá, že bude úplně stejně. Ale podívejte se, že ta ekonomika není postižená rovnoměrně. Naštěstí jede průmysl, což je 30 % HDP, to je velké štěstí pro ekonomiku. Jede celá řada obchodů, potravinářských řetězců, drogistických obchodů, e-shopů, ty všechny jedou mnohem víc, než jely. A pak samozřejmě jsou segmenty ekonomiky, jako je oblast cestovního ruchu, gastronomie a tak dále, které jsou velmi postiženy. Takže to je vidět i na tom výsledku. To bylo vidět třeba i na propadu DPH, které se pohybovalo meziročně na konci roku 20 asi kolem dvou procent.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
A vidíme to i v únorové bilanci státního rozpočtu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano, a já říkám vždycky -- za co měli utrácet ti lidé? Tvrdím, že část se nám vrátí. To víte, že neutratí 100 %. Ale i když si naspoří třeba, pořídí si nějakou nemovitost nebo si našetří na důchod, proč ne? Vždyť to je taky přece pomoc ekonomice.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Co byste udělal v aktuální situaci jako první, pokud byste se stal ministrem nebo ministryní financí? I na takovou otázku odpovídaly osobnosti z českého ekonomického prostředí.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
V prvé řadě bych si nechal udělat velmi rychlý, ale velmi hloubkový audit o tom, jaký je stav veřejných financí, státního rozpočtu, nákladů, výdajů a co se v té věci dá udělat. Já myslím, že už z toho vznikne tak obrovská spousta práce, že bude mít jakýkoliv ministr či ministryně financí na této pozici v příští vládě hodně co na práci.

Jan KUBÍČEK, předseda českého výboru Asociace nákupních center
Kdybych se stal já ministrem financí, tak bych se rozhodně zaměřil na větší adresnost těch programů a podporu právě těch aktivních subjektů na trhu, které se snaží něco v této krizi dělat. Což třeba kupříkladu ten program Covid Nájemné v tomhletom směru podporuje.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank
V žádném případě bych se nechtěla ministryní financí stát, protože v této situaci je to velmi nelehké a velmi komplikované. Současné veřejné finance jsou v rozvratu a dávat je dohromady nebude vůbec lehké, a natož politicky únosné. Kdokoliv převezme roli ministra financí, bude muset dělat nepopulární kroky, a to nejenom zvyšovat daně, ale také snižovat výdaje.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Paní ministryně, vy byste chtěla být i další ministryni financí?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já tu otázku občas dostávám. V každém případě uvidíme, jak to dopadne a tak dále, ale jestliže mám na tu otázku přímo odpovědět -- pokud bych tu šanci dostala, tak bych ji přijala, ale je tam příliš mnoho kdyby předtím. A říkám to z toho důvodu, abych neutíkala před zodpovědností, protože skutečně souhlasím s něčím, co řekla paní Horská. A to souhlasím málokdy -- příští ministr financí to bude mít velmi těžké, on to ani ten současný nemá moc lehké, protože se budeme dostávat z náročné hospodářské krize. Ale to bude mít každý ministr financí v rámci, možná ani ne Evropy, ale každé země na světě těžké.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Kdybyste byla další ministryní, tak by nebyly žádné další škrty, nebo byste naopak začala škrtat? Stejně tak se bavím o penězích vydávaných navíc. Někteří je nazývají dárečky.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak víte, ona je otázka, co je dáreček. To bysme si tady mohly rozebírat, vždycky bude všechno každý kritizovat. Na to už jsem si zvykla a nedělám si z toho těžkou hlavu. Já si dělám spíš těžkou hlavu z toho, abychom to zvládli, abychom pomohli lidem. Já už si nedělám ani těžkou hlavu z toho, že budu ministryně financí nebo ministr, já jsem první žena, ale že budu ministr financí, který vlastně vstoupí do historie s největším deficitem. To všechno jsem už říkala xkrát, že jsem se s tím naučila žít. Neuměla bych ale žít s tím, že jsme skutečně nepomohli ekonomice, a hlavně lidem. Protože ty příběhy, které dostávám, jsou někdy tristní.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Analytici mluví třeba o tom, že schodky budou stovky miliard každý rok. Počítáte s tím, že by v příštím roce takový schodek měl být?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
To ještě v tuto chvíli nevím.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Řádově?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Mám připravenou prognózu Ministerstva financí s růstem asi +3,1 %, ale samozřejmě počítáme s předpokladem, že ekonomika v druhé polovině tohoto roku už pojede naplno.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Takže konkrétní číslo pro příští rok?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
To by bylo nezodpovědné ode mě. My budeme dělat jarní prognózu, která bude přesnější, protože už budeme vědět, jak to vypadá. Takže to se od toho odvine, ale budou to určitě ještě desítky, ne-li stovky miliard. Jestliže máme 500 miliard, tak těžko se teď dostaneme na 40 jako bylo před pandemií.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
Alena Schillerová, ministryně financí a vicepremiérka, hostem Byznysu ČT24. Díky, že jste přišla.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já děkuju moc za pozvání, hezký večer všem.

Michaela NOVÁKOVÁ, moderátorka
To je z ekonomického vysílání vše. Další přidáme ve čtvrtek, hezký večer.

Doporučované

Nejčtenější