Novinky

Ministerstvo financí k reformě zdaňování digitální ekonomiky

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Reakce MF
  • Nepřesnosti
  • Hospodářské noviny
  • Daň
  • Daně a cla
  • OECD
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Boj proti daňovým únikům

Reakce MF na článek: Biden chce skoncovat s daňovými ráji. Česko se obává o svou suverenitu
(zdroj: Hospodářské noviny, 14.4.2021)

Česká republika dlouhodobě preferuje reformu mezinárodního zdaňování především digitální ekonomiky na úrovni OECD a podporuje aktivity zaměřené na boj proti daňovým únikům a potírání škodlivých daňových praktik. Pro vyřešení problematiky mezinárodního zdaňování digitální ekonomiky je klíčové, aby současný systém zvýšil podíl na dani pro ty státy, ve kterých digitální společnosti generují zisky. Mezi státy panuje všeobecná shoda, že stávající nastavení zdaňování zisků nadnárodních firem zejména digitálních společností neodpovídá míře, do jaké profitují z kvalitní vybudované infrastruktury či fungujícího právního systému jednotlivých zemí. Důsledné dodržování principu takového zdanění by navíc přispělo i k řešení problematiky daňových rájů, ve kterých nebude možné výsledné tržby alokovat v takové míře jako dosud.

Návrh na zavedení globální minimální sazby firemní daně v rámci druhého pilíře reformy OCED nicméně uvedenou problematiku neřeší. I přes stanovení minimální daňové sazby by mohly daňové ráje přijímat taková opatření, aby sazba daně na jejich území byla reálně mnohem nižší (např. díky daňovým odpočtům). Minimální daň s sebou navíc nese riziko omezení suverenity zemí v oblasti zdaňování příjmů a daňové konkurence. Například v České republice by daňová harmonizace při současném nastavení ze strany USA znamenala pro naše firmy zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob na 21 %.

V rámci reformy mezinárodního zdaňování příjmů korporací se proto ztotožňujeme zejména s prvním pilířem návrhu OECD, který usiluje o vyřešení problematiky zdaňování digitální ekonomiky. Současný návrh parametrů zdanění ze strany USA je nicméně pouze pracovním materiálem a předpokládáme, že v nejbližší době proběhnou na toto téma další jednání a diskuze.

Doporučované

Nejčtenější